English   Danish

2017/2018  BA-BPSYO1524U  Kvantitativ metode

English Title
Quantitative Business Research

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Christian Erik Kampmann - Institut for Innovation og Organisationsøkonomi (INO)
The course is expected to be offered jointly with the B.Sc. in Business Language and Culture (BLC)
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Sidst opdateret den 01-09-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Identify different types of quantitative data and explain basic methods of data collection and experimental design
 • Use and critically evaluate the use of graphics, tables, and summary measures to illustrate relationships in data, appropriate for the purpose at hand
 • Use elementary theory of probability and distributions to calculate sample distributions and the probabilities of alternative outcomes and make basic statistical inferences (tests) about population characteristics from samples
 • Use and interpret the output of methods to statistically analyze associations, such as contingency tables and single and multiple regression and recognize common problems and limitations in such methods
 • When faced with a specific research question and available data, select one or more appropriate statistical methods to address the question, develop a structured and disciplined approach to statistical analysis critically evaluate the results
Prøve/delprøver
Kvantitativ metode:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

This course introduces you to basic quantitative skills in business analysis, including methods for presenting and characterizing quantitative data, making inferences from data based on the theory of probability and statistics, using data to assess relationships and effects, recognizing potential weaknesses or pitfalls in quantitative analysis, and using data for business decision making. The purpose of the course is to make you an educated user of quantitative methods by introducing you to the main theoretical concepts and issues, rather than giving you an extensive training in the underlying statistical theory. Topics include: data representation and summary measures; exploratory data analysis, data collection and basic experimental design; probability theory and distributions, sampling distributions, confidence intervals, significance tests, contingency tables and Bayesian inference, analysis of proportions, and single and multivariate regression analysis.

Undervisningsformer
In the course, we will combine a number of different learning formats. We will make extensive use of video recordings of short lectures on particular theoretical subjects that you can view at home in conjunction with your reading and problem solving. Plenary lectures will be highly interactive; theory lectures will focus on interactions to help you understand the theoretical concepts and principles; application lectures will focus on how to apply the theories and methods to concrete problems. There will be a weekly problem set which you are strongly encouraged to complete, preferably in study groups. Weekly tutorial sessions give you an opportunity to work on the problem sets with teacher assistance. Teaching will emphasize real-world data examples and conceptual understanding rather than detailed knowledge of procedures and theories.
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Attending lectures 40 timer
Attending tutorials 20 timer
Written exam and feedback 6 timer
Homework and reading 159 timer
Foreløbig litteratur
 • Michael Barrow, Statistics for Economics, Accounting and Business Studies, 6e, Pearson Education, 2014, with online course material access.  ISBN: 9780273788508
 • Video lectures, uploaded on Learn

 • On-line datasets and problem sets

 • Supplementary notes/articles

 • Microsoft Excel software (for descriptive data analysis).

 • JMP statistical software (CBS student license)

Sidst opdateret den 01-09-2017