English   Danish

2010/2011  BA-AFS  Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Afsætning

English Title
Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Afsætning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
Henrik Johannsen Duus
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved eksamen kunne:
  • identificere og afgrænse et marked samt beskrive markedets forhold
  • identificere og analysere markedsrelaterede problemstillinger (f.eks. i forhold til sælg, kunder, aftagere, konkurrenter og leverandører)
  • udarbejde forslag til mulig(e) løsning(er) af markedsrelaterede problemstillinger
  • give anvisninger på mulig implementering af løsningsforslag (f.eks. hvorledes skal virksomhedens handlingsparameter-mix fastsættes og udmøntes i praksis).
Eksamen
Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Afsætning
Karakterskala 7-trins skala
Eksamensperiode December/januar og Februar
Eksamination
4 timers skriftlig stedprøve med alle skriftlige hjælpemidler samt lommeregner. For lommeregnerens funktionalitetet og anvendelse gælder CBS' regler for anvendelse af elektroniske hjælpemidler ved skriftlige stedprøver. Eksamen bedømmes af én eksaminator.
Syge-/omprøve er en 20 minutters mundtllig eksamen i fuldt pensum. Eksamen bedømmes af to eksaminatorer.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik