English   Danish

2010/2011  BA-EOK_POS  Projektledelse og sprogpolitik

English Title
Projektledelse og sprogpolitik

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Hanne Erdman Thomsen
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • formulere en sprogpolitik for en organisation eller diskutere et forslag til en sådan, under inddragelse af de faktorer som er gennemgået i undervisningen
  • bruge en projektmodel til at planlægge et projekt med henblik på indførelse af et eller flere elementer af en sprogpolitik
  • demonstrere kendskab til de teorier, metoder og begreber der indgår i pensum
Eksamen
Projektledelse og sprogpolitik
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Ordinær prøve: Prøveform: Individuel skriftlig hjemmeopgave Omfang: 6 NS Varighed: 72 timer Censur: Intern censur Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Dansk Syge/omprøve: Som den ordinære prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at lede projekter i forbindelse med sprog- og kommunikationsarbejde og til at arbejde med sprogpolitik i virksomheder.

Litteratur

Projektledelse:
Gardiner, Paul D. (2005): Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave/Macmilan,
Willian G. Dyer et.al.: Team Building - Proven Strategies for Improving Team Performance, John Wiley & Sons, 4th Edition, 2007, ISBN 13: 978-0-7879-8893-7
Sprogpolitik:
Relevante artikler samt materiale fra virksomheder