English   Danish

2010/2011  BA-HAF_FINA  Finansiering

English Title
Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
Leslie Christensen
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at kunne:
  • forstå, strukturere og opstille cash flow som konsekvens af investerings- og finansieringsbeslutninger
  • benytte investerings- og finansieringsteoriens metoder til evaluering og vurdering af cash flows
  • udføre og vurdere usikkerhedsanalyser på de opstillede cash flows
  • redegøre for forskellige finansielle instrumenter og deres anvendelse
  • analysere, vurdere og fastlægge kapitalomkostningerne i forbindelse med investerings- og finansieringsbeslutninger
Eksamen
Finansiering
Eksamensperiode Vintertermin
Prøven er en 4-timers skriftlig stedprøve, som bedømmes ud fra 7-trinsskalaen med ekstern censur. Den ordinære eksamen finder sted i november/december og syge-/omprøven finder sted i januar/februar. Alle skriftlige hjælpemidler samt lommeregner må medbringes. Senest ved meddelelsen af tidspunktet for prøvens afholdelse offentliggøres en liste over de lommeregnere, som det er tilladt at anvende ved prøven
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik