English   Danish

2010/2011  BA-HAF_H55  Fejlslagne beslutninger– organisationsteoriens dark side?

English Title
Fejlslagne beslutninger– organisationsteoriens dark side?

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 36-41,43-48:onsdag,15,20-17,00
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
Morten Knudsen - mk.ioa@cbs.dkSecretary Ane Lindgren Hassing - alh.ioa@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
  • Organisation/Organization

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende vil få indsigt i beslutningsprocesser og i, hvad man kan forstå ved fejlslagne beslutninger. Med fejlslagne beslutninger som spejl vil den studerende få en bedre forståelse for, hvilken rolle viden, informationer, kommunikation, ledelse og rationalitet spiller, når organisationer træffer beslutninger. Den studerende vil blive i stand til at genkende nogle af de strukturer, aktiviteter og dynamikker, som muliggør at organisationer træffer fejlende beslutninger.

Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
- demonstrere forståelse for de centrale ideer i pensums teorier
- udvælge en relevant case og analysere den ved hjælp af teoretisk perspektiv fra pensum
- forholde sig refleksivt til teorier og egen analyse
Forudsætninger
Et basalt kendskab til organisations- og beslutningsteori er en fordel. En vilje til at læse fag-artikler er en forudsætning.
Eksamen
20 minutters mundtlig eksamen på baggrund af synopsis
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
udarbejdet i grupper af 3-6 studerende. Ved eksamen medvirker medeksaminator og der gives karakter efter 7-trinsskala. Synopsen tæller ikke med i bedømmelsen.
Synopsens længde:
3-4 stud.: 6 sider
5-6 stud.: 8 sider
(1 stud.: 3 sider).

Syge-/omprøve:
Ved omprøve genafleveres synopsen fra ordinær prøve.
Hvis man pga. sygdom ikke kan deltage i ordinær eksamen, går man til mundtlig sygeeksamen med udgangspunkt i den ved den ordinære eksamen foreliggende synopsis. Hvis der pga. sygdom ikke er afleveret en synopsis til den ordinære eksamen, afleveres en synopsis til sygeprøven.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hvorfor træffer organisationer forkerte og dårlige beslutninger, der skader dem selv? I dette valgfag vil vi se på organisations- og beslutningsteoriens ”dark side”. I stedet for ”den lærende organisation” vil vi se på den ”selvfordummende organisation”, i stedet for ”knowledge management” vil vi se på ”the management of ignorance”, i stedet for succes vil vi se på fejl og fiasko. Hvad er det, der sker, når organisationer træffer dårlige beslutninger, der i værste fald kan føre til deres opløsning?

Eksempler på fejlslagne beslutninger står i kø. Roskilde Banks ensidige satsning på ejendomssektoren kostede aktionærerne dyrt; landbrugets organisationer har støttet en udvikling, så der i dag er få landmænd tilbage, som til gengæld har en kæmpe gæld; Danmark fører krig i Afghanistan med store menneskelige og økonomiske omkostninger, selv om intet tyder på, at krigen kan vindes eller at den mindsker risikoen for terror-angreb i Danmark; Region Sjælland reviderede i 2009 deres hospitalsplan på en måde, så de gik glip af et milliardtilskud til nybyggerier fra Regeringen; det er blevet vurderet, at der årligt dør ca 5000 mennesker af medicineringsfejl i det danske sundhedsvæsen; også i byggeriet er der utallige eksempler på små og store fejlslagne beslutninger – fra fejlplacerede døre til hele etager, som falder sammen.

Vi vil se på anatomien i sådanne fejlslagne beslutninger. Hvordan opstår de, hvordan udvikler de sig? Der er ikke enighed om, hvilke beslutninger, der er fejlslagne og hvilke, der er vellykkede, så vi vil også se på, hvordan organisationer selv iagttager fejlslagne beslutninger – og hvordan de reagerer på dem. Hvornår er fejlslagne beslutninger afsættet for innovation – og hvornår er de bare selvdestruktive? Har uvidenhed en funktion? Hvordan undgår organisationer at blive klogere? Beslutninger kan virke ufornuftige i én optik, men fornuftige i en anden. Vi kommer derfor også til at arbejde med forholdet mellem forskellige typer fornuft.

Undervisningsformer
Undervisningen vil forme sig som præsentation af udvalgte teoretiske perspektiver (organisatorisk beslutningsteori, socialpsykologi, kommunikationsteori, rational choice), som vi dernæst vil bruge til at analysere udvalgte cases med. Der vil være forelæsninger, case-arbejder og plenum-diskussioner.
Litteratur

Kompendium med tekster fra bl.a.:

Allison Graham (1999): Essence of deicision: explaining the Cuban missile crisis.

Burns, Christopher (2008): Deadly Decisions. How false knowledge sank the titanic, blew up the shuttle, and led America into war. Prometheus Books.

Janis, Irving L.: Victims of Groupthink. A psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes.