English   Danish

2010/2011  BA-HAF_OKTE  Økonomiens teorihistorie

English Title
History of Economic Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Sommer
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
Thomas Poulsen
Fagområde/Category
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Ledelse/Management
 • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at kunne:
 • dokumentere viden om den økonomiske teoris historie
 • sammenholde forskellige teorier eller skolers syn på centrale begreber og sammenhænge
 • gengive problemstillinger, der har ført til ændrede økonomiske paradigmer
 • forholde sig kritisk til anvendelsen af fortidige teoridannelser i nutidige diskussioner.
Eksamen
Filosofiens og økonomiens teorihistorie
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamen er en individuel 48-timers opgave, der udarbejdes på baggrund af stillede spørgsmål med adgang til alle skriftlige hjælpemidler. Opgaven må maksimalt fylde 7 sider. Opgave bedømmes at af eksaminator, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål er at bibringe de studerende en indsigt i den økonomiske teoris udvikling gennem de sidste tre århundreder. Der lægges vægt på den historiske baggrund og de samtidige betingelser for nye teoridannelsers eller skolers opståen, ligesom de humanistiske bevæggrunde delvist fremhæves.

I dette fag kommer vi til at dække forskellige væsentlige aspekter af de sidste tre hundrede års økonomiske teorihistorie. Vi kommer til at beskæftige os med merkantilismens opfattelse af forholdet mellem stat og borger og den fysiokratiske reaktion. Vi kommer til at beskæftige os med Smiths optimistiske vision, Ricardos dystre profeti og Marx’ tanker om kapitalismens sammenbrud. Vi kommer til at beskæftige os med Mills socialliberalisme, den neoklassiske skole og den moderne debat mellem Keynes og Friedman. Vi kommer til at reflektere og diskutere, så disse mange tanker og erfaringer kan bringes i anvendelse i vores egen samtid.

Litteratur

Harry Landreth og David C. Colander, “History of Economic Thought”, 4. udgave, Houghton Mifflin

Kompendium til Økonomiens Teorihistorie (primært til øvelsestimerne)

Personer:

Ole Bruus (øvelser – bemærk at Ole også har de første forelæsninger)

Thomas Poulsen (forelæsninger)

Lektion 1 (OB).

 • Emne: Introduktion, periodeafgrænsning, merkantilisme og den fysiokratiske reaktion
 • Litteratur: Landreth og Colander kapitel 3

Lektion 2 (OB).

 • Emne: Adam Smith
 • Litteratur: Landreth og Colander kapitel 4

Lektion 3 (TP).

 • Emne: Thomas Robert Malthus og David Ricardo
 • Litteratur: Landreth og Colander kapitel 5

Lektion 4 (TP).

 • Emne: David Ricardo
 • Litteratur: Landreth og Colander kapitel 5 og kapitel 6 side 164-165

Lektion 5 (TP).

 • Emne: Karl Marx
 • Litteratur: Landreth og Colander kapitel 7

Lektion 6 (TP).

 • Emne: John Stuart Mill
 • Litteratur: Landreth og Colander kapitel 6

Lektion 7 (TP).

 • Emne: Den marginalistiske teoridannelse.
 • Litteratur: Landreth og Colander kapitel 8 og kapitel 12 afsnit 1

Lektion 8 (TP).

 • Emne: Alfred Marshall
 • Litteratur: Landreth og Colander kapitel 10

Lektion 9 (TP).

 • Emne: Lausanneskolen
 • Litteratur: Landreth og Colander kapitel 11

Lektion 10 (TP).

 • Emne:
  1. Den konventionelle visdom op til første verdenskrig
  2. Omvæltningerne efter Versaillesfreden
 • Litteratur:
  1. Landreth og Colander kapitel 9, kapitel 12 side 348-352 og kapitel 15 side 409-411 og 414-418
  2. Landreth og Colander kapitel 13 og kapitel 15 side 411-414

Lektion 11 (TP).

 • Emne: John Maynard Keynes
 • Litteratur: Landreth og Colander kapitel 15 side 418-426

Lektion 12 (TP).

 • Emne: Milton Friedman og nyere makroteori

Litteratur: Landreth og Colander kapitel 15 side 425-432 og måske Niels Thygesen: ”Monetarismen”