English   Danish

2010/2011  BA-HAIEB  International Economics and Business

English Title
International Economics and Business

Course Information

Language English
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BSc in Economics and Business Administration
Course Coordinator
  • Torben Pedersen - Center for Strategic Management and Globalization
Main Category of the Course
  • Economics, macro economics and managerial economics
  • Globalization, International Business, markets and studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Den studerende skal ved eksamen kunne
  • Udvise forståelse for og anvende økonomisk metode og analyseteknik indenfor ”international economics and business”.
  • Demonstrere overblik over de teorier, der gennemgås i faget. Overblik vil sige, at der skal kunne redegøres for teoriernes indhold, samt for deres empiriske anvendelighed.
  • Udvise modelforståelse og modelanvendelse med det formål at kunne opstille og anvende en relevant model til en given problemstilling. Herunder kræves det at den studerende kan beregne algebraisk løsning af modellen, foretage grafisk analyse af en given løsning, samt give verbal økonomisk intuition for de fundne resultater.
  • Anvende de gennemgåede teorier og metoder i forhold til en virksomhedsspecifik problemstilling, hvor det kræves at den studerende kan relatere teoretiske problemstillinger til konkrete virksomheds-cases.
Prerequisite
Gennemført kursus i introducerende mikroteori på niveau med 1. år på HA- almen.
Examination
International Economics and Business
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period Summer Term
Duration 4 Hours
Alle hjælpemidler inkl. elektroniske hjælpemidler må benyttes indenfor de rammer, der er fastsat ved CBS’ regler for anvendelse af elektroniske hjælpemidler ved eksamen. Syge/omprøve: afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Undervisningen i faget vil foregå på engelsk. Prøven vil blive stillet på engelsk og kan efter eget valg besvares på dansk eller engelsk. Besvarelsen skal være forståelig, men skriftlig udtryksfærdighed indgår i øvrigt ikke i bedømmelsen.
Examination
Prerequisites for Attending the Exam
Course Content

Globaliseringen betyder, at der er voksende international mobilitet af varer, kapital og arbejdskraft. Det giver nye muligheder og udfordringer for såvel virksomheder som samfundet i det hele taget. I kurset vil der blive fokuseret på disse udfordringer og muligheder. De studerende skal desuden opnå kendskab og fortrolighed med analyseværktøjer og modeller, der gør dem i stand til at udnytte indsigten fra standardmodeller indenfor ”International Economics and Business” på praktiske problemstillinger for virksomheder. Kurset giver de studerende et solidt teoretisk fundament, men fokus vil være på, hvordan denne indsigt udnyttes empirisk.

Kurset er opdelt i to dele. I den første del gennemgås modeller indenfor international økonomi. I den anden del introduceres de studerende til international business og til, hvordan man kombinerer indsigten fra international økonomi og international business i forbindelse med praktiske problemstillinger. Denne sidste del af kurset vil i høj grad blive baseret på cases.

Teaching Methods
Der anvendes forelæsninger og øvelser
Literature

The economical part:

  • Robert C. Feenstra & Alan M. Taylor (2008). International Economics. Worth Publishers, pages 1-432. ISBN: 978-0-716-79283-3 ((Chapters 1-4 & 6-11: 400 pages))

First eight lectures taught by Mauricio Prado (Dept. of Economics)

The international business part:

  • Alain Verbeke (2009). International Business Strategy, chapter 1-7 and 11-14. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-68111-7 (Chapters 1, 6, 7, 12 & 14: 160 pages)
  • Jacob Pyndt & Torben Pedersen (2006). Managing Global Offshoring Strategies: A Case Approach, Copenhagen Business School Press. ISBN 87-630-0169-1 (Chapters 2, 5, 7 & 8: 86 pages)

The last four lectures taught by Torben Pedersen (SMG)