English   Danish

2010/2011  BA-HAJ_CSR  CSR og strategi

English Title
CSR og strategi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Forår
Forår 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
Anne K. Roepstorff
Fagområde/Category
  • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal efter endt kursus være i stand til at redegøre for eksempler på samfundets og eksterne interessenters krav til virksomheder og dermed om baggrund for opkomst af eksisterende soft law praksisser indenfor arbejde med Corporate Social Responsibility; at redegøre for hvilke sociale og etiske faktorer, der har betydning for en virksomheds forretningsstrategier; forklare hvordan disse påvirker en virksomheds muligheder for økonomisk vækst samt angive mulige måder for virksomheder at arbejde med soft law praksisser på en strategisk måde i relation til virkelige case beskrivelser
  • redegøre for i eksterne krav til virksomheder
  • forklare opkomst af soft law praksisser i relation med CSR
  • redegøre for sociale faktorer der påvirker virksomhederne
  • forklare hvordan de påvirker
  • angive hvordan virksomheder kan arbejde strategisk med soft law pba cases
Eksamen
Corporate Social Responsibility og strategi
Eksamensperiode Forårstermin
Prøven er en 1-døgns case. Prøven bedømmes alene af eksaminator. Syge- og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes. Besvarelsen må maksimum fylde 5 sider
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomheder møder stigende krav fra samfund og interessenter om arbejde med sociale og miljømæssige forhold, kaldet Corporate Social Responsibility (CSR). Forskellige aktørers politiske ønsker om fremme af CSR resulterer i en stigende mængde af soft law praksisser. Kurset vil give de studerende indsigt i de risici samt muligheder, der følger af disse krav og hvordan virksomheder kan indarbejde CSR strategisk i deres arbejde samt i relation til både interne som eksterne interessenter.

Undervisningsformer
Undervisningen vil bestå af klasseundervisning, case-beskrivelser og diskussion samt gæsteforelæsere med en praktisk juridisk baggrund for arbejde med emner relateret til CSR.
Litteratur

Pensum fastsættes nærmere