English   Danish

2010/2011  BA-HAJ_FOVA  Forvaltningsret

English Title
Forvaltningsret

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Forår 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
Søren Sandfeld Jakobsen
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets mål er, at den studerende skal kunne
  • Demonstrere kendskab til de forvaltningsretlige regelsæt samt deres opbygning og funktion, herunder navnlig i forhold til erhvervslivet.
  • Identificere relevante forvaltningsretlige problemer på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
  • Analysere forvaltningsretlige problemstillinger af særlig betydning for erhvervslivets forhold
  • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
  • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Eksamen
Formueret
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Prøven er en 2 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler. Prøven bedømmes alene af eksaminator. Syge- og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 17 i Studieordningen. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes. De studerende må få adgang til hele internettet, men må ikke kommunikere.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er skabe dels en teoretisk forståelse, et overblik over og viden om forvaltningsretlige regler og principper, dels færdigheder med hensyn til at anvende denne teoretiske indsigt til at kvalificere, analysere, vurdere og løse konkrete forvaltningsretlige problemstillinger.

Litteratur

Sten Bønsing: Almindelig Forvaltningsret (DJØF’s Forlag 2009)

Peter Germer: Statsforfatningsret (4. udg., DJØF’s Forlag 2007), kap. 1, 4, 14 og 18