English   Danish

2010/2011  BA-HAP_VAMC  Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst

English Title
Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Vejledende undervisningstidspunkt: Mandag, 11.40-14.15, Ugerne 36-41, 43-46
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
Signe Vikkelsø - ssv.ioa@cbs.dkSecretary Ane Lindgren Hassing - alh.ioa@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved kursets afslutning skal deltagerne være i stand til at
 Beskrive, sammenligne og vurdere de forskellige teoretiske og praktiske tilgange til coaching og mentoring.
 Analysere og konkretisere etiske og organisatoriske dilemmaer i forhold til at implementere coaching og mentoring i organisationer ved at anvende begreber, teorier og cases fra undervisningen.
Forudsætninger
Faget stiller ingen krav til forudsætninger, men faget bygger på kendskab til læringsteorier.
Eksamen
Synopsis med individuel mundtlig eksamen
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
Synopsis 3 sider i grupper á 3-6 personer med individuel mundtlig eksamen.
Hjælpemidler – alle.
Bedømmelse – 12-skalaen baseret på mundtlig fremstilling og argumentation for synopsen.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Markedet for udvikling gennem individuelle samtaler har udviklet sig eksplosivt de sidste 10 år. Særligt fokus har der været på coaching og mentoring, hvor coaching-markedet har udviklet en mængde forskellige tilgange og metoder, og hvor mentoring efterhånden er blevet et tilbud i de fleste større virksomheder bl.a. til talentudvikling og integration af nye medarbejdere.

I dette valgfag vil vi først og fremmest søge at definere de centrale og grundlæggende begreber inden for coaching og mentoring samt undersøge de forskellige teoretiske og praktiske tilgange, som anvendes i organisatorisk kontekst. Vi vil anvende en række cases fra forskellige brancher og med forskelligt formål for at belyse udfordringer og dilemmaer i design og gennemførelse – samt se på hvilke antagelser om coaching og mentoring, der ligger bag organisationernes anvendelse af disse tiltag.

Vi vil se på resultater af forskning for at få nyt perspektiv på, hvad der virker og for at udforske, hvordan virksomhederne kan skabe bedre coaching og mentoring programmer, som skaber resultater både for den enkelte og for organisationen, som har taget initiativet til at anvende coaching og mentoring.

Således vil vi skabe ny forståelse for den individuelle læringsproces, som foregår mellem mentor og mentee – mellem coach og coachee, og hvordan den individuelle læringsproces kan bidrage til at skabe organisatoriske læringsprocesser samt til opnåelse af organisatoriske og strategiske mål.

Undervisningsformer
Undervisningsformen vil være en kombination af præsentationer, diskussioner og øvelse for at sikre en god læringsproces for de enkelte studerende og for hele klassen – således
at de studerende får anledning til at arbejde praktisk med stoffet og til at reflektere selvstændigt over både teori og praksis.
Yderligere oplysninger

HA(psyk) studerende har førsteprioritet til valgfaget

Litteratur

Hovedbog for faget:

Robert Garvey, Paul Stokes and David Megginson: ”Coaching and Mentoring – Theory and Practice”

Hertil udvalgte kapitler fra bøgerne:

Kathy E. Kram: “Mentoring at Work – Developmental Relationships in Organizational Life”

Ho Law, Sara Ireland and Zulfi Hussain: ”The Psychology of Coaching, Mentoring and Learning”, John Wiley & Sons, 2007

David Megginson, David Clutterbuck, Bob Garvey, Paul Stokes & Ruth Garrett-Harries: “Mentoring in Action”, Kogan Page 2006

David Clutterbuckand David Megginson: “Making coaching work – creating a coaching culture”, cipd 2005