English   Danish

2010/2011  BA-IMK_VFKJ  Kommunikationsmedarbejderens journalistiske opgaver

English Title
Kommunikationsmedarbejderens journalistiske opgaver

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 37-41,43-46:torsdag,11,40-14,15
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
Søren Marquadt Frederiksen - smf.ikk@cbs.dkSecretary Tine Silfvander- ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal beherske journalistiske virkemidler og arbejdsmetoder. De skal kunne vinkle og styre en historie i forhold til læseren. De skal kunne vinkle og styre et interview. De skal demonstrere en hensigtsmæssig brug af nyhedskriterier. De skal kunne opbygge en historie efter journalistiske principper og anvende tekstindgange der er fængende og sigende for vinklingen. De skal skrive et journalistisk sprog der er klart, levende og pointeret. Tekstens indre sammenhæng sikres ved hjælp af sammenbinding og fremhævelse. De studerende skal demonstrere genrebevidsthed. Målet er at de studerende kan skrive artikler som de relevante læsere synes er interessante og vedkommende.
Eksamen
Skriftlig individuel hjemmeopgave.
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
De studerende afleverer to selvvalgte artikler. I alt max 6 normalsider. Bedømmelse: en karakter efter syvtrinsskalaen; ingen censur. Eksamenstilmelding kræver aflevering og godkendelse af tre journalistiske artikler i løbet af kurset.
Syge/omprøve: samme som ved ordinær eksamen.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset består af analytiske og teoretiske diskussioner samt produktion af journalistiske artikler på baggrund af teori og analyse. Desuden diskussion af kvaliteter i virksomhedskommunikation.

De studerende skriver en række journalistiske artikler, bl.a. interview, reportage, baggrundsartikel, og får feedback på artiklerne. Det forventes at du deltager aktivt i undervisningen.

Kurset henvender sig til studerende der vil arbejde med journalistik og praktisk kommunikation i organisationer og virksomheder. Kurset vil styrke de studerendes journalistiske færdigheder, så de bliver i stand til at skrive læseværdige artikler, der fungerer på journalistiske præmisser. Hvordan man bruger journalistiske kvaliteter til bl.a. at lave gode medarbejderblade. De studerende skal lære at bruge journalistiske metoder og skrive journalistiske artikler. Målet er todelt: At sætte de studerende i stand til at skrive journalistiske artikler og give dem et indblik i hvordan journalister tænker og arbejder når de udvælger historier.

Undervisningsformer
De studerende skriver en række journalistiske artikler, bl.a. interview, reportage, baggrundsartikel, og får feedback på artiklerne. Det forventes at du deltager aktivt i undervisningen.
Litteratur

Søren Marquardt Frederiksen: Skriv så du bliver læst. Journalistik for kommunikationsfolk. Gyldendal Business 2011.

Supplerende litteratur

Lars Bjerg: Som man spørger. Forlaget Ajour.

Udvalgte kapitler af Mogens Meilby: Journalistikkens grundtrin. Forlaget Ajour.