English   Danish

2010/2011  BA-IVK_KKS  Kultur og kommunikation - spansk

English Title
Culture and communication - Spanish

Kursusinformation

Sprog Spansk
Point 3,75 ECTS (112,5 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
5. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Fagansvarlig på spansk - Carsten Humlebæk
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er at den studerende uddyber sin viden om spanske sociokulturelle forhold. Kursets mål er desuden at den studerende styrker sin kompetence i forståelse og analyse af spanske tekster, sagprosa såvel som fiktions- og audiovisuelle tekster samt forbedrer sin kompetence i sproglig formidling, især den mundtlige kompetence, med anvendelse af relevante formidlingsstrategier og med overholdelse af gældende sprogbrugskonventioner.
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Efterårstermin
Eksaminationstid: 10 min. pr. studerende. Stofområde: Pensum fra kurset. Hjælpemidler: Noter i form af disposition og/eller stikord til oplægget
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• demonstrere kendskab til aktuelle spanske sociokulturelle forhold
• vise sin kompetence i forståelse af spanske tekster
• analysere spansksprogede tekster på en kritisk måde og med anvendelse af relevant tekstanalytisk metodik og begrebsapparat
• udtrykke sig på spansk, med en høj grad af overensstemmelse med sprogets normer og med gældende sprogbrugskonventioner samt med anvendelse af relevante formidlingsstrategier

Prøvebeskrivelse:
Mundtlig prøve som afvikles i forbindelse med undervisningen. Den studerende fremlægger på spansk en analyse af en tekst som indgår i kursusforløbet. Derefter indgår den studerende i dialog med de andre studerende og underviseren om det fremstillede. Hvis to studerende analyserer den samme tekst, må de ikke overvære den andens præstation, før de selv har holdt deres oplæg.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets teoretiske del fokuserer på centrale emner inden for tekstforståelse og -analyse samt sproglig formidling, med hovedvægten på mundtlig kommunikation. På den baggrund trænes den studerende i tekstreception og -analyse af en række sagprosa- og fiktionstekster samt i tekstproduktion i form af mundtlige præsentationer.

Undervisningsformer
Kurset er baseret på holdundervisning med mundtlige analyser og præsentationer.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære. Dog indgår den studerende kun i dialog med eksaminator. Prøven afvikles i eksamensterminen.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Litteratur

Nieves Hernández-Flores: "Metodologia para el análisis de textos en contexto", upubliceret manual i tekstanalyse lavet specifikt til kurset