English   Danish

2010/2011  BA-IVK_KS2F  Kultur og samfund 2 - fransk

English Title
Culture and society 2 - French

Kursusinformation

Sprog Fransk
Point 2 ECTS (60 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal tilegne sig en grundlæggende viden om det franske samfunds opbygning og om fransk kultur. Hvor det er muligt inddrages det komparative aspekt. Den studerende skal samtidig forbedre sin mundtlige kommunikationsevne og sin evne til at vælge adækvate kommunikationsstrategier i diskussioner omkring de nævnte emner.
Eksamen
Kultur og samfund 2
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med forberedelse
Forberedelsestid: 15 minutter. Eksaminationstid: 15 minutter inkl. votering. Hjælpemidler i forberedelsen: fransk-fransk ordbog, dansk-fransk ordbog, fransk-dansk ordbog samt pensumbøger. Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af viden om indhold og mundtlig sprogfærdighed
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal:
- dokumentere grundlæggende viden om 8 udvalgte emner inden for fransk kultur og samfund
- kunne beskrive og strukturere den tilegnede viden og præsentere den i en sammenhængende form samt indgå i dialog om det pågældende emne på et relativt flydende og basalt korrekt fransk uden kommunikationsforstyrrende fejl
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

En introduktion til det politiske system (forfatning, nationalforsamling, regering, politiske partier mm.) og udvalgte områder inden for fransk kultur.

Undervisningsformer
Holdundervisning og studiekredse. Holdundervisningen skal give et overblik over det politiske system, mens de forskellige studiekredse skal gå i dybden med et af de valgte emner inden for fransk kultur. Alle studiekredse skal vælge forskellige emner. Såvel undervisning som oplæg og diskussion foregår på fransk.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 60 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Følger