English   Danish

2010/2011  BA-IVK_SP1F  Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1 - fransk

English Title
Language description and language production 1 - French

Kursusinformation

Sprog Fransk
Point 3,75 ECTS (112,5 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er at den studerende tilegner sig en grundlæggende viden om tempus, aspekt og diatese samt videreudvikler sin evne til at oversætte og formulere sig frit på fransk og dansk inden for bestemte teksttyper. Den studerende trænes endvidere i at forstå og referere franske samfundsrelaterede tekster på dansk.
Eksamen
sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1 - 24 timers hjemmeopgave
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Varighed 24 timer
Opgavelængde:ca. 3 NS. Besvarelse:Maks. 2 NS med besvarelse af grammatiske spørgsmål og maks. 1/3 NS oversættelse
Eksamination
Prøven består i analyse og spørgsmål vedrørende grammatiske forhold. Derudover kan oversættelse indgå.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
For at kunne indstille sig til prøven skal den studerende have afleveret og fået godkendt 3 ud af de 4 opgaver, der stilles i løbet af kurset.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Tempus, aspekt og diatese. Træning i udarbejdelse af referat på fransk og dansk og i oversættelse mellem de to sprog inden for bestemte teksttyper.

Undervisningsformer
Holdundervisning med udarbejdelse af forskellige selvstændige opgaver mundtligt såvel som skriftligt på fransk og dansk.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Lita Lundquist: Tekstkompetence på fremmedsprog. Samfundslitteratur 2006. (LL 06)

Jens Rasmussen & Lillian Stage: Moderne Fransk Grammatik, 4. udg. Schønberg. (MFG)

Jens Rasmussen & Lillian Stage: Øvelser i fransk grammatik. Schønberg.