English   Danish

2010/2011  BA-IVK_TG1F  Tekstlæsning og grammatik 1 - fransk

English Title
Text analysis and Grammar 1 - French

Kursusinformation

Sprog Fransk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Der er to mål med kurset:
  • den studerende skal tilegne sig færdighed i at læse, forstå og analysere tekster skrevet på moderne fransk om politiske, litterære og kulturelle emner
  • den studerende skal beherske elementær sætningsanalyse og erhverve et grundigt kendskab til grundlæggende syntaktiske og leksikalske strukturer i en fransk sætning
Eksamen
Tekstlæsning og grammatik 1
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Skriftlig stedprøve i grammatik og tekstlæsning (herunder elementær sætningsanalyse). Prøven afholdes i eksamensterminen.
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 2 timer
Eksamination
Den studerende skal:
• skriftligt kunne besvare spørgsmål til en kortere, enkel fransk tekst på et forståeligt og enkelt, men nogenlunde korrekt fransk
• beherske basal ikke kompleks sætningsanalyse
• beherske basal morfologi
• kunne identificere og beskrive basale grammatiske fænomener
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

A. Der læses såvel intensivt som ekstensivt moderne fransk litteratur samt tekster om politiske eller kulturelle emner. Tekstgennemgangen foregår ved oplæg og diskussion på fransk.

B. Kurset indledes med en diagnostisk test i morfologi og syntaks. Undervisningen i grammatisk analyse finder sted i starten af semestret. Derefter gennemgås en række udvalgte emner inden for fransk grammatik: ordklasser, leksikalske strukturer, spørgekonstruktioner, kongruens, verbalsystemet, infinitivsyntagmer og diatese (aktiv-passiv). Disse emner illustreres ved hjælp af forskellige tekster (noveller, romaner, sagprosa om politiske og kulturelle emner), og der lægges øvelsesopgaver omhandlende de forskellige emner ud til selvstændig træning. Der lægges ligeledes øvelser i håndbogsbenyttelse ud. Der gives mindre opgaver i fri formulering (resumé, anmeldelse m.m.) og 1 eksamenslignende opgave.

Undervisningsformer
Holdundervisning, studiekredse, individuelle opgaver, selvstændig træning, løsning af øvelsesopgaver inden for de gennemgåede syntaktiske områder.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

GRUNDBØGER

Jens Rasmussen & Lilian Stage, Moderne fransk grammatik, København, Schønberg, (1981), 4. udg 1993. [MFG]

Jens Rasmussen & Lilian Stage, Øvelser i fransk grammatik, København, Schønberg, (1988), 2. udg 1988.[ØFG]

ORDBØGER

Gyldendal dansk-fransk og fransk-dansk ordbog

Fransk-fransk ordbog: Le Petit Robert, Dictionnaire du français Robert, Petit Larousse ...

SKØNLITTERATUR (til intensiv og ekstensiv læsning): Værkerne fremgår af semesterplanen.