English   Danish

2010/2011  BA-IVK_TG2F  Tekstlæsning og grammatik 2 - fransk

English Title
Text analysis and Grammar 2 - French

Kursusinformation

Sprog Fransk
Point 4 ECTS (120 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Der er to mål med kurset:
  • den studerende skal styrke sin evne til at læse, forstå, analysere og diskutere tekster om fx politiske, litterære og kulturelle emner
  • den studerende skal tilegne sig en solid viden om nominalsyntagmets opbygning og om pronominernes syntaks samt udvikle sin evne til at formulere sig frit og ubesværet på fransk.
Eksamen
Tekstlæsning og grammatik 2
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 2 timer
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal skriftligt kunne:
- besvare spørgsmål til en fransk tekst fyldestgørende på et forståeligt og enkelt, men nogenlunde korrekt fransk
- beherske basal sætningsanalyse
- beherske basal morfologi
- dokumentere grundlæggende beherskelse af fransk syntaks og kunne identificere og beskrive væsentlige grammatiske fænomener
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der gennemgås 1 værk og en række artikler om samfundsaktuelle emner. Diskussionerne omkring det eller de valgte emner foregår på fransk. Der gives herudover en opgave i fri formulering på fransk med udgangspunkt i et selvvalgt værk. Med udgangspunkt i udvalgte tekstpassager gennemgås nominalsyntagmets opbygning, idet vægten lægges på determinativanvendelsen og pronominernes syntaks. Øvelser til de gennemgåede grammatiske emner lægges ud til selvstændig træning.

Undervisningsformer
Holdundervisning, studiekredse, individuelle opgaver, selvstændig træning, løsning af øvelsesopgaver inden for de gennemgåede grammatiske områder.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 120 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Følger