English   Danish

2010/2011  BA-MIK  Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Mikroøkonomi

English Title
Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Mikroøkonomi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
Leslie Christensen
Fagområde/Category
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Den studerende skal være i stand til at forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativ omkostning, markedsligevægt, og eksternaliteter.
  • Den studerende skal være i stand til at beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som fx modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommenkonkurrence og generelligevægt.
  • Den studerende skal være i stand til grafisk at illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser fx relateret til offentlig regulering.
  • Den studerende skal være i stand til algebraisk at løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit.
  • Den studerende skal være i stand til at vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel.
  • Den studerende skal være i stand til numerisk at anvende standard mikroøkonomisk værktøj som fx priselasticitet og skalaafkast
  • Den studerende skal være i stand til at anvende mikroøkonomisk indsigt til at forklare væsentlige aktuelle politikspørgsmål relateret til mikroøkonomi.
Forudsætninger
De studerende skal kunne læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover er det en fordel at have grundlæggende kendskab til matematik svarende til B og A niveau.
Eksamen
Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Mikroøkonomi
Karakterskala 7-trins skala
Eksamensperiode December/januar og Februar
Eksamination
Ordinær eksamen: 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler, Ingen hjælpemidler, dog er flg. lommeregnere tilladt: Hewlett-Packard: HP10BII
Texas: Texas BAII Plus. Bedømmelsen foretages af én eksaminator. Eksamen ligger i december/januar
Syge-/omprøve: 20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse i hele pensum. Bedømmelsen foretages af to eksaminatorer. Syge-/omprøve ligger i februar.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets målsætning at give de studerende en indføring i a) den enkelte forbrugers og den enkelte virksomheds rationelle adfærd på et givent marked, b) forstå hvilke konsekvenser denne adfærd har for prisfastsættelse og mængdeallokering på markeds- og brancheniveau, og c) at forstå hvordan forbrugernes og virksomhedernes handlinger påvirker velfærden for alle i økonomien.


Kurset tager udgangspunkt i teorier for den enkelte rationelt agerende husholdnings og virksomheds adfærd under fuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes den enkelte husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, eller i skattesatser.

Litteratur

Jeffrey M Perloff, 2009, Microeconomics, 5th edition, Pearson International.