English   Danish

2010/2011  BA-ORGAN  Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Organisationsanalyse

English Title
Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Organisationsanalyse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
Peter Holdt Christensen
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved eksamen skal den studerende på selvstændig vis for det første kunne præsentere og diskutere forskellige perspektiver på hvad en organisation er. For det andet skal den studerende på selvstændig vis kunne præsentere og diskutere hvordan organisationer fungerer, og hvorledes organisationer udfordres af den omverden de befinder sig i. For det tredje skal den studerende på selvstændig vis kunne præsentere, diskutere og sammenligne forskellige perspektiver der kan anvendes til at betragte organisationer med. Endelig, for det fjerde, skal den studerende på selvstændig vis kunne anvende pensum til at diagnosticere både interne og eksterne udfordringer ved organisationer, og give anvisninger til hvorledes disse udfordringer kan håndteres.


  • Ved eksamen skal den studerende på selvstændig vis kunne præsentere og diskutere forskellige perspektiver på hvad en organisation er.
  • Den studerende skal på selvstændig vis kunne præsentere og diskutere hvordan organisationer fungerer, og hvorledes organisationer udfordres af den omverden de befinder sig i.
  • Den studerende på selvstændig vis kunne præsentere, diskutere og sammenligne forskellige perspektiver der kan anvendes til at betragte organisationer med.
  • Den studerende skal på selvstændig vis kunne anvende pensum til at diagnosticere både interne og eksterne udfordringer ved organisationer, og give anvisninger til hvorledes disse udfordringer kan håndteres.
Karakterskala 7-trins skala
Eksamensperiode December/januar og Februar
Eksamination
Faget afsluttes med en 3-døgns case, hvor de studerende i grupper på 4-5 personer i løbet af tre døgn udarbejder en case besvarelse af maksimalt 15 normalsider der sammen med fagets pensum danner udgangspunkt for en efterfølgende individuel mundtlig eksamen. Én studerende skriver maks. 5 normalsider. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen på baggrund af en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. I denne projekteksamen skal de studerende således at besvare en række spørgsmål til en konkret case, og i besvarelsen af casen skal de studerende vise en solid forståelse – og brug – af de enkelte pensumteorier, sammenhængen og forskellen mellem pensumteorierne og teorierne, og være i stand til at give praktiske anvisninger funderet i netop forståelsen af pensumteorierne.
Ved syge-/omprøve erstattes 3-døgns essayet af en mundtlig eksamen i hele pensummet uden forberedelse. Bedømmelsen foretages af to eksaminatorer
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer, analyserer og diskuterer hvad en organisation er, hvordan den fungerer, og hvad der udfordrer den måde organisationer fungerer. Faget giver således en grundlæggende forståelse for hvorfor der eksisterer organisationer, de virkemidler - som fx ledelse, motivation og koordinering – der kan anvendes for at få organisationen til at fungere bedre, og hvorledes organisationen udfordres af omverdenen til bl.a. innovation og dermed mere eller mindre konstant forandring.

Litteratur

Vejledende litteratur:
• Barney, Jay B. 1995. Looking inside for competitive advantage. Academy of Management Executive, vol. 9 nr. 4.
• Chesbrough, Henry W. 2003: The era of open innovation. Sloan Management Review, Spring.
• DiMaggio, Paul J. & Walter W. Powell 1983: The iron cage revisited: Institutional isormorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, vol. 48.
• Eisenhardt, K.M. 1985: Control: Organizational and economic approaches.
• Management Science, 31 (2), 134-149.
• Erez, Miriam & Anit Somech 1996: Is group productivity loss the rule or the exception? Effects of culture and group-based motivation. Academy of Management Journal, vol. 39 (6).
• Gagné, Maryléne & Edward L. Deci 2005: Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, vol. 26.
• Grant, Adam M. & Sharon K. Parker 2009: Redesigning work design theories: The rise of relational and proactive perspectives.
• Hackman, J. Richard, Greg Oldham, Robert Janson & Kenneth Purdy 1975: A new strategy for job enrichment. California Management Review, vol. XVII (no. 4).
• Heath, Chip & Staudenmayer, Nancy 2000: Coordination neglect: How lay theories of organizing complicate coordination in organizations. Research in Organizational Behaviour, vol. 22.
• Kotter, John P. 1995: Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review, march-april.
• March, James G. 1991: Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, vol. 2 (1).
• Mintzberg, Henry 1980: Structure in 5’s: A synthesis of the research on organization design. Management Science, vol. 26 (3).
• Nickerson, Jack A. & Todd R. Zenger 2008: Envy, comparison costs, and the economic theory of the firm. Strategic Management Journal, vol. 29.
• Ouchi, William G. 1980: Markets, bureaucracies, and clans. Administrative Science Quarterly, vol. 25.
• Porter, Michael E. 2008: The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, januar.
• Simon, Herbert A.: Organizations and markets. Journal of Economic Perspectives, 5, 1991.