English   Danish

2010/2011  DIP-HH  Afgangsprojekt

English Title
Afgangsprojekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Regnskabsvæsen
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden.
• Den studerende skal have indgående viden om det problemfelt, som afgangsprojektet behandler, og viden i bredere dele end det behandlede problemfelt.

Færdigheder:
Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:

• Opstille en operationel problemstilling inden for studiets genstandsfelt.

• At argumentere for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.

• At vurdere anvendeligheden af projektets resultater og konklusioner.

Kompetencer:
Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne:

• Forholde sig kritisk over for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.

• Formidle og kommunikere afgangsprojektets problemstillinger og resultater på en forståelig måde.
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Varighed 45 minutter
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik