English   Danish

2010/2011  DIP-MM  Coaching som en del af den organisatoriske hverdag

English Title
Coaching som en del af den organisatoriske hverdag

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Lørdag den 27. august 2011 Fredag den 16. september 2011 Lørdag den 1. oktober 2011 Fredag den 14. oktober 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Organisation
Kursusansvarlig
  • Vibeke Willumsen - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller.
  • Beskrive og vurdere de forskellige teoretiske og praktiske tilgange til coaching
  • Analysere og kritisk forholde sig til relevansen af coaching i organisatorisk kontekst på baggrund af fagets begreber, teorier, metoder og modeller
Forudsætninger
Udbydes til alle HD studerende
Coaching som en del af den organisatoriske hverdag:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Oktober
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Coaching har gennem de seneste år vundet stigende indpas i danske og udenlandske virksomheder som en metode til at udvikle den enkelte medarbejder. Coachingbegrebet har mange ansigter, der tales om traditionel coaching, business coaching, ledelsesbaseret coaching, executive coaching m.m. Ydermere har vi igennem de sidste 10 år set coaching behandlet i stigende omfang i forskellige ledelsesbøger samt i pressen.

Dette valgfag vil derfor introducere forskellige grundlæggende begreber indenfor coaching og se på såvel coachingtraditioner samt -teknikker og – metoder. Faget vil i særlig grad koncentrere sig om de teoretiske og praktiske tilgange til coaching i den organisatoriske kontekst og dermed have størst fokus på den ledelsesbaserede coaching.

Undervisningen består primært af præsentation og diskussion af teorier, cases og anvendelse i egen organisatorisk kontekst. De studerende forventes at deltage aktivt i undervisningen ved f.eks. øvelser og fremlæggelser.

Hensigten er at give de studerende en forståelse for anvendelsen af coaching i organisatorisk kontekst, således at de bliver i stand til at vurdere, hvornår og hvordan coaching er anvendelig og i lige så høj grad, hvornår coaching ikke er anvendelig som ledelsesværktøj.

Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur
  • Søholm, T.M., J. Storch, A. Juhl, K. Dahl og A. Molly (2006) Ledelsesbaseret Coaching. Børsens Forlag, København.
  • Jepsen, B., M. Gade og K. Simonsen (2010) COACHING I ORGANISATIONER. Academica, Århus
  • Gørtz, Kim og Anette Prehn (red.) (2008) Coaching i Perspektiv – En grundbog. Hans Reitzels Forlag. Udvalgte kapitler.
  • Artikler og cases TBD