English   Danish

2010/2011  DIP-OES  Økonomistyring årgang 2010 og 2011

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Supply Chain Management
Kursusansvarlig
  • Allan Hansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden:
Den studerende skal opnå viden om
• hvordan virksomheden styres ud fra et økonomisk perspektiv, og hvordan styringsredskaberne påvirker materiale- og informationsstrømmenes effektivitet.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Analysere en given organisations økonomistyring
• Relatere økonomistyringsværktøjerne til målsætninger for supply chain management.

Kompetencer:
• Den studerende skal kunne forstå og diskutere de enkelte økonomistyringsværktøjer og teorier samt relatere dem til hinanden.
• Den studerende skal kunne forstå de økonomiske rationaler i supply chain management.
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode April og Maj/juni, Ordinær eksamen i april. Syge-omprøve i Juni
Eksamen og hjælpemidler: 20 minutters individuel mundtlig eksamen med forberedelse. Følgende hjælpemidler må medbringes: lærerbøger og skriftlige noter i papirform (ingen elektroniske hjælpemidler) Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at bibringe de studerende en indsigt i, hvordan virksomheders aktiviteter kan styres med udgangspunkt i en økonomisk indfaldsvinkel. Faget forsøger både at bibringe de studerende en indsigt i, hvad økonomisk ledelse vil sige, og at skabe kendskab til en række nyere koncepter inden for økonomistyringsområdet, der i særlig grad er relevant for Supply Chain Management.

• Activity based costing
• Balanced Scorecard
• Strategic cost management

Det forventes at de studerende deltager aktivt i undervisningen

Undervisningsformer
Dialogbaserede forelæsninger
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Bente Kildemose Nielsen bkn.om@cbs.dk

Fagansvarlig: Allan Hansen ah.om@cbs.dk

Litteratur

Information om litteratur foreligger i december