English   Danish

2010/2011  KAN-CMA_VJ06  Udvidet Selskabsret

English Title
Udvidet Selskabsret

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
Kim Østergaard - koe.jur@cbs.dkSecretary Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Med udgangspunkt i den selskabsretlige teori at identificerer, afgrænse og systematisere de juridiske problemstillinger inden for selskabsretten, som omdrejningspunkt for faget, således at den studerende kan opvise, at denne i praksis forstår at anvende den selskabsretlige teori til at fastlægge gældende ret.
Forudsætninger
Udvidet selskabsret på Cand.merc.aud er et valgfag, der udbydes på uddannelsen under hensyntagen til de kompetencer, den studerende har erhvervet i det obligatoriske fag på erhvervsret på 1. Semester af uddannelsen.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen med alle hjælpemidler (ikke internet), ekstern censur.
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Bedømmelsen ved den skriftlige eksamen sker på baggrund af, hvorvidt den studerende er i stand til med udgangspunkt i den selskabsretlige teori at løse konkrete sager af selskabsretlige karakter, således at den studerende kan opvise, at denne i praksis forstår at anvende den selskabsretlige teori til at fastlægge gældende ret.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der fokuseres på følgende områder indenfor selskabsretten. Selskabsrettens udvikling, herunder internationalisering og den EU retlige påvirkning.