English   Danish

2010/2011  KAN-CMA_VJ09  IT ret

English Title
IT Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
Ruth Nielsen - rn.jur@cbs.dkSecretary Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det er målet, at de studerende efter at have fulgt faget skal kunne yde virksomheder rådgivning om IT- retlige spørgsmål, herunder især e-handel, ansvar, beskyttelse af persondata og ophavsret.
Forudsætninger
Forudsætter kendskab til jura svarende til HA-JUR eller tilsvarende
Eksamen
Mundtlig eksamen (20 min.) uden forberedelse, uden hjælpemidler, ekstern censur.
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter på at kvalificere de studerende til at deltage i den retlige og økonomiske håndtering af problemer i forbindelse med udvikling, anvendelse og overdragelse af information via elektroniske medier, herunder især e-handel og ansvarsspørgsmål, inklusive professionelle rådgiveres ansvar. De fleste af de behandlede spørgsmål er EU-regulerede, fx i e-handelsdirektivet, databeskyttelsesdirektiverne eller i de ophavsretlige direktiver. Undervisningen vil derfor i vidt omfang angå samspillet mellem dansk ret og EU-ret i forhold til elektroniske medier.

Litteratur

Ruth Nielsen, Søren Sandfeld Jakobsen og Andrej Savin: E-handelsret, Kbhvn. 2011.