English   Danish

2010/2011  KAN-CMA_VR03  Financial Risk Management

English Title
Financial Risk Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 41:tirsdag,8.00-9.40 Uge 43-49.tirsdag,8.00-11.30
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
Johannes Mouritsen - jmo.acc@cbs.dkSecretary Helle T. Jacobsen - htj.acc@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved fagets udprøvning skal den studerende kunne:
 • Teoretiske modeller til risikostyring
 • Dokumentere viden om teorier, metoder, modeller for prisfastsættelse af risiko og porteføljesammensætning samt kapitalmarkedets rolle.
 • Dokumentere viden om derivater og deres anvendelse til risk management.
 • Dokumentere viden om projektvurdering og reale optioner, hedging samt naturlige hedges og anvendelse heraf i risikostyring.
 • Dokumentere viden om kvantitative modeller: Value at Risk og Corporate Risk Metrics.
 • Praktisk implementering af risikostyring
 • Redegøre for metoder og koncepter til implementering af risikostyring.
 • Give eksempler på praktisk løsning af konkrete risikostyringsopgaver.
 • Reflektere over alternative modellers anvendelighed
Forudsætninger
Forudsætter cm / cma 1. år er bestået. Faget har en logisk sammenhæng til øvrige fag, der knytter sig til Corporate Governance, eks. IT Governance og IT-revision, Governance and Internal Control etc. Faget kan derudover kombineres med en lang række andre fag.
Eksamen
Mundtlig eksamen (20 min.), uden forberedelse, uden hjælpemidler, ekstern censur.
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget lægges vægt på at anvende teoretiske modeller i relation til praktiske problemstillinger. Revisors opgaver ved vurdering af virksomhedens risk management policy indgår som del af kurset.

I faget gennemgås bl.a.:

 • Risiko og porteføljeteori samt kapitalmarkedets rolle
 • Motiver til hedging og risikodiversifikation
 • Derivater og deres anvendelse til risk management
 • Naturlige hedges og reale optioner i risikostyringen
 • Nyere kvantitative modeller (bl.a. Value at Risk og Corporate Risk Metrics fra J.P. Morgan)
 • Corporate governance, offentliggørelse af virksomhedens risk management policy og revisors rolle
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger med aktiv deltagelse fra de studerende.
Litteratur

Mark Grinblatt and Sheridan Titman: "Financial Markets and Corporate Strategy"

2nd edition, Irwin McGraw Hill (seneste udgave)

Philip Jorion: “Value at Risk”, 3rd edition, McGraw Hill (seneste udgave)