English   Danish

2010/2011  KAN-CMA_VR12  Offentlig budget og regnskabsvæsen

English Title
Offentlig budget og regnskabsvæsen

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 36-45:fredag, 13.30-16.05
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
Peter Birkholm Lauersen - pbl.acc@cbs.dkSecretary Helle Tandrup Jacobsen - htj.acc@cbs.dkSecretary Jane Meyer Jespersen - jm.acc@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med kurset er at give deltagerne en dyberegående forståelse af den offentlige sektors budgetters og regnskabers praktiske samt teoretiske problemstillinger.
Målet med undervisningen er at sikre, at den studrende får et indgående kendskab til principper og teknikker bag offentlig regnskabsaflæggelse samt det administrative og politiske anvendelse af regnskaberne.

Målbeskrivelse:
Målet med faget er, at de studerende kan:
  • Forklare indholdet af begreber vedrørende offentligt og budget regnskab
  • Forstå, konkretisere og anvende de begreber, teorier og metoder indenfor emnet offentligt budget og regnskab
  • Foretage analyser og kritiske vurderinger af samspillet den offentlige regnskab organisering og den offentlige sektors opgaver
  • Anvende case studier som metode ved undersøgelse af problemstillinger indenfor offentligt budget og regnskab
Forudsætninger
Samfundsvidenskabelig metode.
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
Mundtlig eksamen (20 min. uden forberedelse) med udgangspunkt i et skriftligt mini-projekt (10-15 sider). Projektet udarbejdes i grupper på 2-3 personer. Der er ekstern censur og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Der gives vejledning i forbindelse med udarbejdelse af mini-projektet (2 timer pr. gruppe).
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

De primære elementer i kurset er følgende:

  • Budget og regnskabsteori i den offentlige sektor
  • Regnskab og Public Governance
  • Regnskab i den offentlige sektor: Struktur og funktion, Det juridiske grundlag for offentligt regnskab, Regnskabsstandarder i den offentlige sektor
  • Regnskabsprincipper

Valgfaget anlægger et internationalt perspektiv og vil også fokusere på offentlige organisation, strategi og ledelse.

Fagets eksempler og cases vil blive udvalgt, så de matcher de problemstillinger, som deltagerne møder i regnskabspraksis.

Modulet gennemgår og arbejder med konkrete problemstillinger. som demonstrerer, hvorledes samfundsvidenskabelig teori og metode kan anvendes i den offentlige sektors regnskabsvæsen.

Under kurset vil blive arbejdet med blandt andet følgende konkrete offentlige regnskabssystemer EU’s regnskab, det statslige regnskabsvæsen, det kommunale regnskabsvæsen, m.m.

Undervisningsformer
Lektionerne består af oversigtsforelæsninger, gennemgang af praktisk cases, øvelsesopgaver, drøftelse af fremlæggelser mv. Hertil kommer gruppe- og plenumdiskussioner. Undervisningen er primært knyttet til centrale og aktuelle problemstillinger i faget. Det kan ikke forventes, at stoffet gennemgås i detaljer.
Faget benytter sig af gæsteforelæsere, der har særligt teoretisk eller praktisk kendskab til den offentlige sektors budget og regnskab.
Litteratur

Wickramasinghe, Danture and Alawattage, Chandana: Managementaccounting change: Approaches and perspectives. New York, Routledge, 2007

Shah, Anwar (ed): Budgeting and Budgetary Institutions. The World Bank 2007

Endvidere vil der blive anvendt publikationer, der er tilgængelig på Internettet herunder relevant lovgivning og regnskabsstandarder vil blive inddraget i undervisningen.