English   Danish

2010/2011  KAN-CMIT_VVKI  IKT og Design Visuel Kommunikation og Interaktion

English Title
IKT og Design Visuel Kommunikation og Interaktion

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 44-46:onsdag,8.00-12.25 Uge 44-46:torsdag,8.00-12.25
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 28
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi
Kursusansvarlig
Janni Nielsen - janni.nielsen@cbs.dkSecretary Helle Zinner Henriksen - hzh.caict@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med faget: er at give de studerende et faglig viden om, erfaring med og grundlag for at arbejde teoretisk kritisk med visuel kommunikation og design af interaktion. Således at de kan design teknologiske løsninger der er anvendelig for brugerne.
Gennem undervisningen og fagets litteraturen skal de studerende tilegne sig og udvikle:
Vidensfærdigheder: tilegne sig og forstå de til faget hørende teorier, metoder og teknikker indenfor visuel kommunikation og interaktion
Intellektuelle færdigheder: analysere og relatere teorier til hinanden og reflektere kritisk over dem ligesom de skal kunne relatere metoder og teknikker og reflektere kritisk analytisk over deres brug. Herunder skal de også kunne reflektere kritisk over deres egne modeller og forståelser
Praktiske færdigheder: forstå og anvende metoder og værktøjer der knytter sig til design af visuel kommunikation og interaktion ligesom de skal kunne koble teori og praksis
Forudsætninger
Det er en fordel, men ingen betingelse, at den studerende har interesse for kommunikation og design af visuelle, interaktive grænseflader. Faget er åbent for alle kandidatstuderende. Faget er både teoretisk og praktisk. For at kunne følge med er det nødvendigt at de studerende danner læsegrupper og forbereder sig aktivt fra temadag til temadag. Faget stiller også krav om aktiv medvirken i form af oplæg og teoretiske præsentationer. Endelig forudsættes det også at de studerende har lyst og mod på at arbejde kreativt og eksperimentelt med design af visuel kommunikation og visuel interaktion – i form af iterative prototyper.
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
Mundtlig eksamen på basis af en teoretisk og metodisk projektrapport (max 30 sider) der bygger på fagets litteratur, og en kommunikativ, visuel interaktiv prototype.
Projektet udarbejdes i gruppe af 4 personer. Eksamen er individuel. Karakter efter 7-trins skala efter en samlet bedømmelse af projekt, produkt og mundtlig præstation
Ekstern censur
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Når vi tænker kommunikation tænker vi envejskommunikation som f.eks i annoncekampagner, eller måske tovejs ansigt til ansigt kommunikation som i en samarbejdsdialog. Men i netværkssamfundet flyttes kommunikation og samarbejde til over i informations- og kommunikationsteknologier, f.eks. web, computer supported collaborative learning, digital marketing, virksomhedens intranet og internet hvor der er applikationer til videndeling og samarbejde osv.

Samtidig med den visuelle kommunikations rolle forstærkes – så sker der også en forskydning fra en statisk, verbal og/eller visuel grafisk kommunikation til en dynamisk visuel interaktion.

Skal du være med til at designe et kommunikations og samarbejdssystem system til en international virksomhed? Eller et tele-presence system til en småbørnsfamilie hvor far er indlagt på hospital og gerne vil fastholde en nær kontakt til sine to børn? Er du ansvarlig for udvikling af virksomhedens website eller en e-service for staten? Skal du designe et læringsmodul i Second Life, eller har du fået en opgave fra modebranchen der vil have hjælp til at bruge sociale medier??

Det handler om at designe visuel interaktion, som skal give mening for både brugerne og virksomheden/organisationen.

Men hvordan forstå vi kommunikation? Hvilke visuelle kommunikationsmodeller kan hjælpe os når vi skal arbejde med IKT løsninger? Hvad er interaktion og hvordan designer vi den visuelle interaktion så applikationen er tilgængelig og anvendelig for brugerne?

Undervisningen er delt op i tre overordnede tema: Visuel kognition og kommunikation, Kognition og sense-making, visuel interaktionsdesign og omdrejningspunktet er design af visuel interaktion ud fra et design og et brugsperspektiv:

Visuel kognition og kommunikation: visuel perception, kommunikation: envejs, tovejs og formidlet gennem menneske- computer-menneske

Kognition og sense-makingmed fokus på menneskelig erkendelse og meningsskabelse

Visuel Interaktion: med fokus på design og kreative processer

Undervisningsformer
Undervisningen bygger på en erfarings- og problemorienteret pædagogik med hands-on design. Projekt (rapport og produkt) udarbejdes i grupper af 4 studerende, men eksamen er individuel.

Undervisningen gennemføres som temadage organiseret omkring: forelæsninger, oplæg fra studerende, video, kommunikations – og designøvelser herunder arbejde med forskellige (It-)teknikker og værktøjer.
Der indgår også interaktionsøvelser, design af visuel kommunikation og interaktion (prototyper) og afprøvning af forskellige testteknikker herunder visuel læsningstest og test af visuel interaktion.
Litteratur

Visuelkognition og kommunikation

Arnheim Rudolf(1969) Visual Thinking,, Univ. of California Press, Berkeley

Chapter 1: Early Stirrings p. 1-13

Chapter 2: The Intelligence of Perception, p. 13-37 (37 pages)

Barthes, Roland(1983) Det lyse kammer, Forlaget Politisk revy, Del 1 pp.11-76

og i del II pp.115-118 (68s)

Brown, Tim(2008) Design Thinking, Harvard Business Review, June 2008, (10s)

Nielsen, Janni (2003), The Imaginative Powers of the Users’ Mind - a

Prerequisite in human-computer interaction, Human Computer Interaction,

Vol 1, Proceedings of HCI International 2003, Lawrence Earlbaum Associates Inc.

pp 371-375 (5 s)

Nielsen, Janni(1997) Det handler jo ikke kun om at se – om visuelle

erkendelsesprocesser, i Fibiger, Bo(red) Design af Multimedier, Aalborg Univeristetsforlag,pp.177-203 ( 15s)

Polanyi, Michael(1968) Logic and Psychology, in American Psychologist,

no. 23, pp. 27-43 (14s)

Herunder inddrages visuelle repræsentationer fra kunsten, filmens og videnskabens verden. Såvel som video documentaries om nulevende kunstnere, fotografer og videnskabsfolk – der alle giver perspektiv til forståelse af den visuelle kommunikations og dens rolle.

Kognition og sense-making

Bruner, Jerome(1990) Acts of Meaning, Harvard University Press, Cambridge,

kap. 1 og 2,pp.33-99 (66 s)

Bruner, Jerome(2002) Making Storeis, Chapter 3: The narrative creation of Self, Farrar, Straus Giroux, N.Y., p. 63-87 (23 s)

Nielsen, Janni(1987) Erkendelsesmodel i:Datamater og erkendelsesprocesser, Danmarks Lærerhøjskole, PPP 42, p. 140-154 (12s)

Nielsen Janni(1997) Om Intuitionens og Imaginationens rolle i design af brugergrænsefalder, i Fibiger Bo (ed) Design af Multimedier, Aalborg Universitetsforlag, p. 113-139 (25 s)

Nisbett Richard E. and Kaiping Peng (2001) Culture and systems of Thought:

Holistic vs. Analytic Cognition. Psychological Review 2001, 291-310(19s)

Polanyi, Michael (1968) Logic and Psychology, in American Psychologist, no. 23, p. 27-43 (16s)

Visuel Interaktion

Bundegaard, Christian (2001) Den usynlige skrift, Politikken, søndag den

17. juni, p 7 (2 sider)

Davis, Steven Boyd (2002) :Interacting with Pictures: film, narrative and

interaction , Digital Creativity, Vol. 13, no. 2, pp 71-84 (14s)

Dreyfuss, Henry (1967) Symbol Sourcebook - An Authoritative Guide to

International Graphic symbols, Simons & Shuster, N.Y., pp. 232-246 (13 sider)

Frazer, Heather (2006) Turning Design Thinking into Design Doing, 24, Rotman Magazine Spring, Summer, (5s)

Halse Joachim, Brandt,Eva , Brendon Clark and Thomas Binder (2010) REHEARSING THE FUTURE, Danmarks Designskoles Forlag ( udvalgte kapitler - bog udkommer end february)

Kjørup, Søren(1995) Tre slags kærlighed i Kjørup, Søren (1995)Hvorfor

smiler Mona Lisa? En bog om billeder og deres brug, Roskilde Univ. forlag,

pp. 17-24 (7s)

Levinsen, Karin (2002) Interaktionsbegrebet fra interaktionsdesignerens perspektiv

Er det overhovedet muligt at skabe interaktive applikationer?

Working paper, nr.2002-5 PUBL. DATA København, 2002 16 s. ;

CBS, Institut for Informatik

Lucio-Meyer, J.J. (1973) Selected contributions on : COLOUR – in Visual

Aesthetics, Lund Humphries, London. (JANNIs responsibility)

Macken-Horarik, Mary (2004)Interacting with the Multimodal Text: Reflections on Image and Verbiage in Art Express in Visual Communication; 3; 5 , 2004(23s)

http://sfx.lib.cbs.dk:3210/sfxlcl3?sid=google&auinit=M&aulast=Macken-Horarik&atitle=Interacting+with+the+Multimodal+Text:+Reflections+on+Image+and+Verbiage+in+Art+Express&id=doi:10.1177/1470357204039596

http://vcj.sagepub.com/cgi/content/abstract/3/1/5

Thorlacius ,Lisbeth (2002): A model of visual, aesthetics communication focusing on

in Web Design , in Digital Creativity, vol. 13, No 2, p. 85 – 99

Thorlacius, Lisbeth (2010) Visuel Communication in Web Design : analysing visuel Communication in Web Design, Internatinal Handbook of Internet Research, Springer, pp 455-476

Winograd, Terry(1996) Bringing Design to Software, Addison Wesley

p. v-ix: Preface

p. XII-1: Introduction

p.1-10 A Software Design Manifesto – Mitchell Kapor

p. 37-57: The Role of the Artist-Designer – Gillian Crampton Smith and

Philip Tabor

p. 129-145: Keeping It Simple – John Seely Brown and Paul Duguid

p. 171-184 Reflective Conversation with Materials – Interview with

Donald Schön

p. 191- 205: Cultures of Prototyping – Michael Schrage

(total 77 s)

Design og prototyping

Gillespie, Brian(2010) Service Design via the Global Web. Global Companies Serving Local Markets, in Lockwood Thomas(ed) Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value, Allworth Press, N.Y. p. 205-221

Igarashi, Takeo(2010) Computer Graphics for All, in Communication of the ACM, vol.. 53, no. 7, p. 71-77til scanning

http://cacm.acm.org/magazines/2010/7/95043-computer-graphics-for-all/comments

I kan downloade gratis version af Igarashis software fra: http://www-ui.is.s.u-tokyo.ac.jp/~takeo/teddy/teddy.htm

Moggridge Bill (2007)What is Design? In In Moggridge Bill (ed) Designing Interaction, MIT press, p.647- 664 til scanning

Nielsen Janni(1997) Om Intuitionens og Imaginationens rolle i design af brugergrænsefalder, i Fibiger Bo (ed) Design af Multimedier, Aalborg Universitetsforlag, p. 113-139 (25 s) til scanning

Papanak, Victor (2009)What is design, in Design for the real world, Human Ecology and Social Change, Thames & Hudson, 2nd. Edition, p. 3-28 se under vis.kom der er den skannet

Smith, Gillian Crampton (2007 )Foreword: What Is Interaction Design? In Moggridge Bill (ed) Designing Interaction, MIT press p. vii – xx til skanning

Supplerende: Læs Moggridge Bill (ed) p. 647-74 – hvor Moggridge, let og levende, giver sin forståelse af Interaction Design.

Herunder inddrages også en række udvalgte interaktionsdesign (ikke kun netbaseret) til belysning af interaktionsdesigns mange former og betydning.