English   Danish

2010/2011  KAN-CMJ_J57  Videregående Markedsføringsret

English Title
Advanced Marketing Practise Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 36-41,43-47: Torsdag,13.30-15.10 Uge 48-49: Torsdag,13.30-16.05
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - Juridisk Institut
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende kan
- redegøre for virksomheders og personers retsstilling på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum
- identificere markedsføringsretlige og dertil knyttede civilretlige problemstillinger i konkrete eksempler
- placere konkrete markedsføringsretlige og dertil knyttede civilretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
- analysere konkrete markedsføringsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af de retlige muligheder for undgå retlige indgreb og problemer
- præsentere markedsføringsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Forudsætninger
Bestået HA(jur) eller lignende
Eksamen
Mundtlig individuel eksamen med 20 minutters forberedelse
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i konkret case og 20 minutters forberedelsestid med skriftlige hjælpemidler
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter mod at tilvejebringe en nærmere indsigt i de forskelligartede juridiske risici ved markedsføring og muliggøre saglige overvejelser over, hvorledes virksomheden minimerer disse risici. Der tages udgangspunkt i en række konkrete problemstillinger, og bl.a. følgende emner inddrages:

- Direct marketing

-Viral markedsføring

- Prismarkedsføring

- Miljømarkedsføring

- Produktefterligninger og konceptbeskyttelse

- Misrekommandering

- Produktsikkerhed

- Branche- og produktspecifik regulering

- Mediespecifik regulering

- Unionsretlig markedsføringsret.

Undervisningsformer
Forelæsninger og case diskussion
Litteratur

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten (ny udg. forventes sommeren 2011. Desuden artikler mv. og materiale på Learn.

Pensum forventes at være på max. 450 sider.