English   Danish

2010/2011  KAN-CMM_MAUK  Auktionsteori

English Title
Auction Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 50:fredag,10.45-14.15 Uge 36-41,43-49:fredag,10.45-12.25
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
Hans Keiding - hans.keiding@econ.ku.dkSecretary Louise Bruun Christensen - lbc.fi@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Faget bibriger de studerende et øget kendskab til og forståelse af fundamentale sammenhænge knyttet til adfærd i og design af auktioner.
Objectives:
Efter at have fulgt faget vil den studerende have et grundigt kendskab til hvorledes auktioner kan udformes med henblik på at opnå det bedst mulige salgsprovenu.
Forudsætninger
Faget kan følges uden andre forudsætninger end HA(mat).
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Auktioner benyttes i stigende grad i den økonomiske aktivitet, og det er derfor vigtigt at forstå, hvorledes resultatet af en auktion hænger sammen med typen af auktion, både set fra budgivers og fra sælgers side. Hovedresultatet om auktioner -- at alle gængse auktioner i

gennemsnit er ækvivalente for sælger -- gælder egentlig kun under ret snævre antagelser, som ikke helt opfyldes af virkelighedens auktioner. Vi supplerer teorien med litteratur om de særlige forhold, som er af betydning i disse tilfælde.

Vi vil tage et par særlige og spektakulære auktioner op til en nærmere analyse, nemlig auktioner over frekvensrettigheder til mobiltelefoni (de såkaldte UMTS auktioner såvel som deres efterspil), hvor vi er interesserede ikke blot i valgene af auktionstype men også af de efterfølgende konsekvenser. Endvidere ser vi på internetauktioner og eBay og på IPOs.

Undervisningsformer
Gennemgangen vil overvejende tage form af forelæsninger.
Litteratur

Vi benytter: Krishna, V, Auction Theory, Academic Press 2.udg, 2010. Vi supplerer hen ad vejen med et par tidsskriftsartikler om de konkrete emner, der tages op.