English   Danish

2010/2011  KAN-CMM_MBKOE  Bankøkonomi

English Title
Economics of Banking

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
Hans Keiding - hans.keiding@econ.ku.dkSecretary Louise Bruun Christensen - lbc.fi@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
The course’s development of personal competences:
Faget bibringer de studerende et øget kendskab til og forståelse af fundamentale sammenhænge knyttet til finansiel formidling, og de vil på dette grundlag være i stand til selvstændigt at vurdere finansielle institutioners adfærd såvel som de rammer, der enten findes eller eventuelt burde skabes for denne adfærd.

Objectives:
Efter at have fulgt faget vil den studerende have et grundigt kendskab til fundamentale forhold af betydning for finansiel formidling, spændende fra opstilling af lånekontrakt til vurdering af kreditværdighed og risikovurdering af en bank.
Forudsætninger
Faget kan følges uden andre forudsætninger end HA(mat). Det kan anbefales at kombinere med fag indenfor finansiering, for eksempel om kreditrisikovurdering.
Eksamen
4 times skriftlig eksamen med hjælpemidler
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Gennemgangen af emnet, der kan karakteriseres som bankernes mikro- og erhvervsøkonomi, tager udgangspunkt i en diskussion af, hvilken nøglerolle banker egentlig opfylder i samfundet. Derefter beskrives konkurrencesituationen, forhold mellem bank og kreditor, lånekontrakter og kreditrationering, forhold omkring bankkriser og bankkrak, den enkelte banks politik for at håndtere de forskellige former for risici i banken, og endelig regulering af banksektoren, herunder betydningen af Basel II for banksektoren i Danmark. Undervejs vil vi komme ind på aktuelle forhold, herunder baggrunden for og detaljerne i den aktuelle finansielle krise.

Undervisningsformer
Gennemgangen vil overvejende tage form af forelæsninger.


Litteratur

Vi benytter enten: Freixas,X & J.-C.Rochet, Microeconomics of Banking, 2nd ed., The MIT Press, Cambridge 2008, eller en tilsvarende bog.