English   Danish

2010/2011  KAN-CM_F85  Corporate Governance

English Title
Corporate Governance

Course Information

Language English
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Elective
Level Full Degree Master
Duration One Semester
Course Period Autumn . Spring
Faget udbydes også i foråret 2012/This course i also offered in spring 2012 Week 36,50: 11.40-14.25 Week 37-41, 43-49: 11.40-13.30
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for MSc in Economics and Business Administration
Course Coordinator
Claus Parum - cp.fi@cbs.dkSecretary Louise Bruun Christensen - lbc.fi@cbs.dk
Main Category of the Course
  • Economics, macro economics and managerial economics
  • Business Law
  • Finance
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Undervisningen sigter på at give de studerende en solid indsigt i corporate governance, der analyserer hvorledes interessekonflikterne mellem ledelsen i børsnoterede selskaber og aktionærerne kan mindskes. Analysen tager udgangspunkt i erhvervsøkonomisk teori og empiri, men indeholder ligeledes elementer fra børs- og selskabsretten. Formålet med faget er at udstyre de studerende med nogle værktøjer, som gør dem i stand til at vurdere et selskabs corporate governance struktur samt forholde sig kritisk til debatten om corporate governance.
• Den studerende skal være i stand til at redegøre for principal-agent problemstillingen samt agentomkostningerne, der opstår som følge af adskillelsen mellem ejerskab og kontrol
• Den studerende skal være i stand til at redegøre for principperne for incitamentskontrakter, herunder være i stand til at relatere dem til de udfordringer, der er med at implementere principperne i praksis.
• Den studerene skal være i stand til at forklare fagets begreber, især konsekvenserne af imperfekt information dvs. adverse selection og moral hazard
• Den studerende skal kunne være i stand til at reflektere over relevante empiriske analyser, herunder hvorledes resultaterne skal fortolkes samt modellernes forudsætninger
• Den studerende skal kunne give en grundlæggende redegørelse over den juridiske beskyttelse af aktionærerne, herunder anvendelse af overtagelsesværn
• Den studerende skal kunne forholde sig kritisk til Nørby udvalgets anbefalinger, især mhp. at kunne beskrive fordele og ulemper ved de enkelte anbefalinger.
Prerequisite
Faget bygger videre på de studerendes viden fra HA, primært finansiering. Faget er lukket for studerende fra AEF- og FSM-linjen samt for cand.merc. int.
Examination
4 timers skriftlig eksamen (lukket bog)
Exam Period Winter Term
Examination
4 timers skriftlig eksamen
Ingen hjælpemidler
Course Content

Der indledes med en indføring i principal-agent teorien herunder begreberne moral hazard og adverse selection, som er de negative effekter som følge af asymmetrisk information mellem principalen (ejeren) og agenten (direktøren).

Dernæst behandles principperne for incitamentsaflønning samt spørgsmålet om efficient risikodeling mellem parterne. Koncentreret ejerskab analyseres, herunder de institutionelle investorers rolle som aktive ejere samt fondsejerskab. Optimal sammensætning af bestyrelsen diskuteres indgående med udgangspunkt i danske og internationale studier.

Den juridiske beskyttelse af aktionærerne analyseres i et retsøkonomisk perspektiv, herunder spørgsmålet om ledelsens loyalitetsforpligtelse. Endeligt analyseres markedet for ledelsesfjendtlige virksomhedsovertagelser (takeovers), herunder anvendelsen af forskellige overtagelsesværn. Faget tager udgangspunkt i danske institutionelle forhold, men der drages paralleller til udlandet.

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Den studerendes analytiske kompetencer trænes, således at man bliver i stand til at vurdere fordele og ulemper ved forskellige governancemekanismer. Samtidig giver faget den studerende en forståelse for, hvorledes flere fagområder såsom jura, finansiering og erhvervsøkonomi kan integreres. Anvendelsen af diskussionsoplæg giver den studerende mulighed for at erhverve indsigt via en erhvervsøkonomisk forståelse.

Teaching Methods
Forelæsninger.
Literature

Materialesamling med artikler, herunder

- Investor protection and corporate governance, La Porta et al. (2000), Journal of Financial Economics, 58, pp 3-27

- Law and finance, La Porta et al. (1998), Journal of Political Economy, 106, pp. 1113-1154

- Stakeholder versus shareholder value – a matter of contractual failures, Rose (2004), European Journal of law and Economics, 18, pp.77-97

- Governance indicies and valuation: Which causes which?, Lehn et al. (2006), working paper, Katz Graduate School of Business