English   Danish

2010/2011  KAN-FIR_FR25.2  Finansielle Instrumenter

English Title
Finansielle Instrumenter

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Placering
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Johannes Mouritsen - Institut for Regnskab og Revision
  • Mads Stenbo Nielsen - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets formål er at give de studerende en solid viden om obligationer og nye finansielle instrumenter.
Eksamen
Finansielle Instrumenter
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Forårstermin
Individuel 4-timers skriftlig prøve uden hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der dog medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView). bestående af 2 x 2 timers delprøver i forlængelse af hinanden. Jf. Reglement for skriftlige stedprøver på CBS. Prøven er ekstern og ved bedømmelsen medvirker en lærer såvel som en ekstern censor; jf. § 25, stk. 1, nr. 2 i den Generelle Studieordning. Der afholdes ordinær eksamen i maj og syge-/omprøve i august. Udprøvningen i Økonomistyring/Finansielle Instrumenter har 10 ECTS points og anføres jf. § 14 på eksamensbeviset med 1 karakter, der beregnes som gennemsnit af de 2 delkarakterer. Information om delkarakter for Økonomistyring og delkarakter for Finansielle Instrumenter opnås via e-campus. Studerende kan deltage i omeksamen jf. reglerne i § 29 i den Generelle Studieordning for cand.merc
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler obligationer og nye finansielle instrumenter og deres anvendelse til investering og risikoafdækning.

Fagets progression:
Faget forudsætter viden svarende til linjefaget: Porteføljeteori.

Litteratur

J. Hull: Introduction to Futures and Options Markets. Prentice Hall, seneste udgave
Brealey & Myers: Priciples of Corporate Finance. McGraw-Hill, seneste udgave.
M. Christensen: Obligationsinvestering, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Seneste udgave. Materialesamling, Noter og Øvelser til Finansielle Instrumenter
(Indikativ artikel: Fisher Black & Robert Jones: Simplifying Portfolio Insurance for Corporate Pension Plans, The Journal of Portfolio, Summer 1998).