English   Danish

2010/2011  KAN-MLM_21  Terminologi og termbaser inden for økonomisk/finansielt sprog

English Title
Terminologi og termbaser inden for økonomisk/finansielt sprog

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 37-41,43-47:torsdag,9.50-11.30
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Bodil Nistrup Madsen - bnm.isv@cbs.dkSecretary Kristina Hobbs - kh.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Udvikling af personlige kompetencer:
Den studerende udvikler kompetencer mht. analyse og strukturering af viden.
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne udarbejde en velfungerende elektronisk termbase mellem dansk og et fremmedsprog under anvendelse af terminologisk metode og hensigtsmæssig udnyttelse af databaseformatet. Den studerende skal desuden kunne redegøre for udvælgelse og strukturering af data anvendt i basen.
Forudsætninger
Alm. adgangskrav til CLM-studiet.
Eksamen
Evalueringsopgave i form af udarbejdelse af en termbase (15-20 begreber).
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget tilfører den studerende den af virksomhederne efterspurgte kompetence i form af kortlægning af virksomhedens interne terminologi på dansk og andre sprog.

Formålet med valgfaget er at sætte den studerende i stand til at udarbejde og indlæse materiale i en termbase til en virksomheds interne brug inden for virksomhedens økonomiske/finansielle interne eller eksterne kommunikation og rapportering.

Faget omfatter en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del indfører de studerende i leksikografisk metode og terminologilærens principper. Den praktiske del består i træning i at arbejde med et terminologistyringssystem og i udarbejdelse af en termsamling inden for et af den enkelte studerende selvvalgt afgrænset emne inden for økonomi, finansiering eller regnskabsvæsen. Termsamlingen udarbejdes på dansk og et fremmedsprog, afhængig af den studerendes fremmedsprog på CLM-studiet.

Der arbejdes med flersproglig videns- og termorganisering, dokumentationsmateriale, udnyttelse af databaseformatet til de terminologiske enheder, definitioner, faglige og sproglige kommentarer, ækvivalensovervejelser etc.

Som empirisk materiale inddrages forskellige delemner med afsæt i faget økonomisk sprog, såsom børsprospekter, virksomhedens interne eller eksterne regnskabsrapportering, efter deltagernes ønske til inspiration til udarbejdelse af den termbase, der skal afslutte forløbet.

I undervisningsforløbet løses en obligatorisk opgave i form af udarbejdelse af informationer vedrørende et mindre antal begreber og indlæsning i en mini-termbase. Mini-termbasen kan evt. danne basis for den endelige termbase.

Undervisningsformer
Læreroplæg og workshops. Hands-on-arbejde med termbase/miniordbog via it-systemer, som er tilgængelige via Internettet.
Litteratur

Forskelligt informationsmateriale (bøger, internettet, kompendier og noter) vedr. såvel den teoretiske som den empiriske del, herunder:

Madsen, Bodil Nistrup. Håndbog i begrebsarbejde. Del 1: Principper’. Sundhedsstyrelsen, København. ISBN 87-91437-87-3, 2005. 40 pp

Nielsen, S., L. Mourier og H. Bergenholtz. Regnskabsordbøgerne DK-ENG, DK-DK, DK-ENG, ENG-ENG, regnskabsordbøgerne på www.ordbogen.com eller de trykte udgaver ved samme forfattere: Regnskabsordbogen Dansk-Engelsk, Forlaget Thomson A/S 2004 og Regnskabsordbogen Engelsk-Dansk, Forlaget Thomson A/S 2007.