English   Danish

2010/2011  KAN-MLM_41  Anvendt kultur- og identitetsteori

English Title
Anvendt kultur- og identitetsteori

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 36-41, 43-45, 47: Torsdag 11.40-13.30
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Jan Gustafsson - jg.ikk@cbs.dkSecretary Tine Silfvander - ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Analytiske kompetencer. Udvikling af evne til at skabe sammenhæng mellem forskellige faglige og professionelle felter og mellem personlige og faglige kompetencer.
Målbeskrivelse:
Den studerende skal vise kendskab til to eller flere hovedretninger (paradigmer) inden for kultur- og identitetsteori. Evne til at formulere og analysere en kultur/identitetsmæssig problemstilling inden for et andet fagligt/professionelt felt. Evne til at analysere denne problemstilling med relevante teoretiske redskaber.
Forudsætninger
Ingen specifikke teoretiske forudsætninger, men kendskab til forskellige kultur- og identitetsteorier er en fordel. Det forventes at den studerende har kendskab til et fagligt område, som f.eks. politik, marketing, kommunikation eller andet, i f.t. hvilket det vil være relevant at anvende kultur- og identitetsteorier. Ligeledes forventes det at den studerende bidrager med ideer til cases og anvendelse af teorier.
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
Skriftlig hjemmeopgave på 10 sider a 1800.t.e. Karakter efter 7-trinsskalaen. Bedømmelse uden censur.

Syge/omprøve afvikles som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets hovedmål er at vise hvordan teoretisk og empirisk viden om kultur og identitet kan bruges i forskellige faglige og professionelle sammenhænge. Undervisningen forløber over over 10 uger à 2 KT.

Hovedindhold:

- Introduktion til og oversigt over væsentlige retninger inden for kultur- og identitetsteori.

- Fra teori til anvendelse: hvad har teorien med mit felt at gøre?

- Casestudier: konkret anvendelse af kendskab til teori og empiri (kultur og identitet) . De studerende bidrager med cases/felter

- Case seminarer: en række udvalgte cases analyseres.

- Opsamling og perspektivering: Hvad har teori og empiri fortalt om casen og hvordan har denne viden virket tilbage på den generelle teoretiske og empiriske viden?

De pædagogiske former vil fortrinsvis være:

- Lærerpræsentationer, studenterpræsentationer og seminarer.

Litteratur

Blasco & Gustafsson (eds.): Intercultural Alternatives, CBS Press, Copenhagen, 2004.

Dahl, Jensen & Nynæs (eds.): Bridges of Understanding. Perspectives of Intercultural Communication.A Reader. Unipub. Oslo Academic Press, Oslo 2006.

Yderligere litteratur vil gives ved kursets start.