English   Danish

2010/2011  KAN-MLM_45  Terminologi – Nordisk webbaseret kursus

English Title
Terminologi – Nordisk webbaseret kursus

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Computer baseret undervisning
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Hanne Erdman Thomsen - het.isv@cbs.dkSecretary Tine Silfvander - ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Kommunikation i internordisk sammenhæng
Virtuel netværksdannelse
Målbeskrivelse:
Efter kurset skal de studerende kunne:
• Strukturere begreber i begrebssystemer
• Anvende principperne for definitionsskrivning korrekt og redegøre for dem
• Forklare termdannelse
• Udvælge termer udfra etablerede kriterier
• Argumentere for terminologiens rolle i en effektiv fagsproglig kommunikation, både faginternt og fageksternt
• Anvende terminologiens grundbegreber korrekt
Forudsætninger
En bacheloruddannelse.
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
Undervejs i kurset laves et antal øvelser hvor de studerende får feedback og på den baggrund kan forbedre deres besvarelse. Ved kursets slutning vælger den studerende et antal af disse (evt. forbedrede) besvarelser ud, og afleverer dem sammen med en refleksion over læringsforløbet på 1-2 sider. Ved kursets start oplyses hvor mange opgaver der kræves for at bestå kurset.
Sprog: Dansk (svensk, norsk)
Hjælpemidler: Alle
Bedømmelse: bestået / ikke bestået
Censur: Ingen

Omprøve:
Inden for en nærmere fastsat frist afleveres en forbedret udgave af porteføjen.
Sprog: Dansk (svensk, norsk)
Hjælpemidler: Alle
Bedømmelse: bestået / ikke bestået
Censur: Ingen
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset indeholder en oversigt over terminologiens grundbegreber og forholdet mellem terminologi og leksikografi, samt diskussioner om relationen mellem fagsprog og almensprog. Der indgår mange øvelser i praktisk terminologiarbejde, herunder strukturering af begrebssystemer, definitionsskrivning og termdannelse.

Målet med kurset er at give deltagerne færdigheder i at udføre terminologiarbejde og basisviden om terminologi og om terminologiens teoretiske og metodologiske grundlag i et nordisk perspektiv, og om terminologiens rolle for en effektiv fagsproglig kommunikation. Det vil samtidig være basis for fortsatte studier i terminologi.

Undervisningsformer
Kurset er 100 % netbaseret, og de forskellige undervisere er ansvarlige for forskellige dele af kurset. Deltagerne kan komme fra alle de nordiske lande, en del øvelser og gruppearbejde vil foregå i blandede nordiske grupper, mens andre vil være sprogspecifikke.
Undervisningen vil veksle mellem selvstudium, asynkron dialog, evt. synkron chat i mindre grupper, og øvelser i grupper eller individuelt.
Litteratur

Grundbog: Madsen, Bodil Nistrup:

Terminologi 1, Metoder og principper. GAD, Kbh. 1999. ISBN 87-12-03390-1

http://ebookstore.ebog.dk/Home/HTML/moreinfo.asp?bookid=536948849

Supplerende artikler udleveres i e-læringsforum