English   Danish

2010/2011  KAN-MLM_V02  Det danske EU-formandskab 1. halvår 2012

English Title
The Danish EU Presidency: 1 half 2012

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Kathrine Ravn Jørgensen - krj.ikk@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Dette valgfag vil supplere de studerendes viden om det europæiske samarbejde, hvor de studerende vil blive ”aktive” deltagere i den aktuelle beslutningsproces, som vil præsentere de studerende for en række fremadrettede speciale-emner.

Målet er, at de studerende – efter at have deltaget i dette valgfag – kan:
  • Undersøge og dokumentere EU’s aktuelle situation i foråret 2012
  • Undersøge og sammenligne det nationale niveau i EU med EU-niveauet, og diskutere løsninger på de aktuelle udfordringer, som det europæiske samarbejde står over for
  • Skriftligt formulere empirisk forankrede sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde ved hjælp af relevante integrationsteorier
Forudsætninger
Et solidt EU-kendskab, herunder en basal økonomisk viden om europæisk økonomi og global økonomi
Eksamen
skriftlig eksamen ved en hjemmeopgave, max. 10 NS pr. studerende; der gives karakter efter 7-skalaen
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik