English   Danish

2010/2011  KAN-MMSM  Multivariate statistiske modeller

English Title
Multivariate Statistical Models

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have gennemført kurset kan den studerende:
  • Beherske den flerdimensionale normale fordeling
  • Gennemføre og forstå regressionsanalyse med flerdimensional respons
  • Gennemføre og forstå Principal komponent og Faktoranalyse
  • Gennemføre og forstå Diskriminansanalyse og Clusteranalyse
Forudsætninger
Faget er rettet mod studerende, hvis forudsætninger svarer til en HA(mat.)
Eksamen
Løbende aflevering af 3 individuelle hjemmeopgaver
Eksamensperiode Forårstermin
Eksamination
3 individuelle hjemmeopgaver, som bedømmes med bestået / ikke bestået af én eksaminator - alle tre hjemmeopgaver skal bestås.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal give den studerende et indblik i anvendt multivariat dataanalyse som i et bredt omfang benyttes indenfor mange erhvervsøkonomiske problemstillinger. Konkret indeholder faget følgende emner: Den flerdimensionale normale fordeling, Regression med flerdimensional respons, Kanoniske korrelationer, Diskriminansanalyse, Clusteranalyse, Principial komponent- og Faktor analyse.

Undervisningsformer
Forelæsninger, opgavegennemgang