English   Danish

2011/2012  BA-ANAP  Metodiske principper og udvalgte analysetyper

English Title
Processes of Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
 • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende kunne:
 • Beskrive og operationalisere eksempler på udvalgte analysetyper inden for henholdsvis organisationsanalyse, økonomisk/finansiel analyse og markedsanalyse.
 • Vurdere analysetypernes metodemæssige forudsætninger samt styrker og svagheder.
Eksamen
Analyseprocesser
Prøven i faget består af tre delprøver:
Organisationsanalyse:
Vægtning 33%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Individuel skriftlig hjemmeopgave på max. 5 normalsider. Den ordinære eksamen finder sted i marts/april og syge-/omprøven i maj/juni
Økonomiske og finansielle analyser:
Vægtning 33%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Individuel skriftlig hjemmeopgave på max. 5 normalsider. Den ordinære eksamen finder sted i marts/april og syge-/omprøven i maj/juni
Markedsanalyse:
Vægtning 34%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Individuel skriftlig hjemeopgave på max. 5 normalsider. Den ordinære eksamen finder sted i marts/april og syge-/omprøven i maj/juni
Eksamination
Samlet udprøvning i to subjects:
* Metodiske principper
* Udvalgte analysetyper
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Metodiske principper, der inddrager:

 • Kvantitative analysemetoder: Kurset har til formål at klargøre baggrunden for den kvantitative tilgang. Undervisningen omfatter basale begreber og forudsætninger for en kvantitativ undersøgelse og ikke mindst, hvordan resultater kan fortolkes. Kurset behandler endvidere konkrete undersøgelsesmetodikker, såsom spørgeskemaet.
 • Kvalitative analysemetoder: Kurset har til formål at klargøre baggrunden for den kvalitative tilgang. Undervisningen omfatter basale begreber og forudsætninger for en kvalitativ undersøgelse og ikke mindst, hvordan resultater kan fortolkes. Der gives endvidere eksempler på indholdet i og anvendelsen af konkrete undersøgelsesmetodikker, såsom interview og observation.

Udvalgte analysetyper, der inddrager:

 • Organisationsanalyse: Der fokuseres på de overordnede formål med organisationsanalyser og gives eksempler på konkrete typer af organisationsanalyser. Gennemgangen af de udvalgte eksempler omfatter formål, fokus, centrale begreber, analysemetode samt anvendelse af resultater.
 • Økonomiske og finansielle analyser: Der fokuseres på de overordnede formål med økonomiske og finansielle analyser og gives eksempler på konkrete analysetyper. Gennemgangen af de udvalgte eksempler omfatter formål, fokus, centrale begreber, analysemetode samt anvendelse af resultater.
 • Markedsanalyse:Der fokuseres på de overordnede formål med markedsanalyser og gives eksempler på konkrete typer af markedsanalyser. Gennemgangen af de udvalgte eksempler omfatter formål, fokus, centrale begreber, analysemetode samt anvendelse af resultater.
Undervisningsformer
Forelæsninger, workshops og øvelser

4. semester er samlet 900 SAT som fordeles på flg. måde:

Samlet udprøvning metodiske principper og udvalgte analysetyper:
225 SAT som bruges på deltagelse og forberedelse til undervisning i fagene Metodiske principper og Udvalgte analysetyper og udarbejdelse af de tre opgaver i analysetyper.

Integreret projekt:
675 SAT som bruges på deltagelse og forberedelse til undervisning i semestrets fag (Metodiske principper, Udvalgte analysetyper, Analyse som konstruktion) og udarbejdelse af det integrerede projekt.
Litteratur

Endnu ikke fastlagt