English   Danish

2011/2012  BA-EOK_BE  Business English

English Title
Business English

Course Information

Language English
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
3. semester Undervisningssproget er engelsk og dansk
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in English and Organisational Communication
Course Coordinator
  • Dorrit Faber - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
  • Mette Hjort-Pedersen - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Undervisningssprog: Dansk og engelsk
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Den studerende skal kunne
  • producere tekster på engelsk i praksisnære situationer inden for de genrer, der hyppigt forekommer i virksomheder og organisationer
  • oversætte tekster til engelsk inden for de relevante genrer
  • tilpasse tekster til de sproglige, stilistiske og formelle konventioner, der gælder for genren
  • tilpasse tekster til målgruppe, kommunikationssituation og tekstens formål, herunder bruge den relevante fagterminologi korrekt
  • udtrykke sig på et idiomatisk, flydende og korrekt engelsk
  • redegøre for valg, der er truffet ifm. udarbejdelsen af teksten
Examination
Business English
Individuel skriftlig caseopgave (hjemmeopgave):
Assessment Home Assignment
Marking Scale 7-step scale
Censorship Internal examiners
Exam Period Winter Term
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Examination
Ordinær prøve:
24-timers individuel skriftlig caseopgave(hjemmeopgave) bestående af:

a) enten 1) eller 2) - afgøres ved lodtrækning
1) udarbejdelse af tekst på engelsk inden for de gennemgåede genrer
2) oversættelse og/eller tilpasning af tekst (dansk, engelsk)

b) redegørelse for valg i forbindelse med udarbejdelsen af a).

Omfang på opgaveløsning:
a) Max. 1 normalside
b) Max. 3 normalsider

Prøvesprog: Dansk og engelsk

Syge-/omprøve: Som den ordinære prøve
Course Content

Det overordnede mål med kurset er at den studerende bygger videre på sin teoretiske viden om
interkulturel kommunikation og anvender denne viden til at oversætte og udforme tekster på engelsk
inden for de forskellige genrer, der typisk indgår i virksomheders og organisationers repertoire. Der
bygges ligeledes videre på den viden om genre, der er erhvervet i kurset Text and text production. Business English giver også introduktion til oversættelsesteori.
Desuden skal den studerende kunne udtrykke sig sprogligt korrekt på engelsk og bruge relevante fagtermer samt relevante hjælpemidler.

Teaching Methods
Undervisningsformerne på kurset består af en blanding af holdtimer, workshops og individuel eller gruppevis løsning af caseopgaver, der baseres på erhvervsrettede, praksisnære problemstillinger. Opgaverne indeholder elementer af refleksion over sproglige og kommunikative valg, valg i forbindelse med informationssøgning og praktisk sprogproduktion.

Herudover indgår der individuelle, skriftlige hjemmeopgaver i kurset.
Student Workload
Undervisning 20 hours
Forberedelse 80 hours
Hjemmeopgaver 30 hours
Selvstendig tilegnelse af fagligt stof 45 hours
Eksamen incl. eksamensforberedelse 50 hours
I alt 225 hours
Literature

Writing Professional Texts (custom book fra forlaget Pearson). Bogen indeholder materiale fra følgende bøger:
• Harty, Kevin J.: Strategies for Business and Technical Writing (ISBN-13: 978-0-205-56206-0), pp. 1-20, 49-59, 115-165
• Blundel, Richard and Kate Ippolito: Effective Organisational Communication (ISBN: 978-0-273-71375-3), pp. 201-288, 349-386
• Dubicka, Iwonna and Margaret O’Keeffe: Market Leader (ISBN: 0-582-85461-X), pp. 126-127, 134-141

 


Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwarz: A Concise Contrastive Grammar of English
Longman Dictionary of Contemporary English

Kompendium : Business English, EOK