English   Danish

2011/2012  BA-EOK_ITP  Interlingual text production

English Title
Interlingual text production

Course Information

Language English
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
6. semester Undervisningssproget er engelsk og dansk
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in English and Organisational Communication
Course Coordinator
  • Barbara Dragsted - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Den studerende skal kunne
  • producere tekster på dansk og/eller engelsk tilpasset en bestemt målgruppe og et bestemt formål på basis af et oplæg
  • post-editere maskinoversat tekst på dansk og/eller engelsk
  • optimere tekstudkast på dansk og/eller engelsk
  • udtrykke sig sprogligt korrekt og uden kommunikationshæmmende fejl på både dansk og engelsk
Examination
Interlingual text production
Prøveform:
Assessment Oral with Written Assignment
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period Summer Term
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Ordinær prøve: 
24 timers hjemmeopgave med mundtlig forsvar
Varighed mundtlig forsvar: 20 minutter inklusiv votering
Omfang på hjemmeopgave: Max. 1 normalside 

Prøvesprog: Dansk og engelsk

Syge/omprøve:
Som den ordinære prøve
Course Content

Den studerende skal tilegne sig viden om kreativ tekstproduktion og oversættelsesteori og videreudvikle
allerede erhvervede kommunikative færdigheder med henblik på produktion af parallelle tekster på dansk og engelsk tilpasset forskellige målgrupper. Med udgangspunkt i de sproglige udfordringer internationalt orienterede danske virksomheder har, lægges der vægt på lokalisering af ’globale’ tekster til lokale behov samt post-editering og anden optimering af tekster og budskaber.

Teaching Methods
Holdtimer kombineret med skriftlige øvelser i workshops og hjemmeopgaver.
Student Workload
Undervisning 25 hours
Forberedelse (herunder øvelser) 105 hours
Afleveringsopgaver 30 hours
Eksamen incl. eksamsforberedelse 65 hours
I alt 225 hours
Literature

Interlingual text production reader (Kompendium som produceres til kurset)
P. Skyum-Nielsen et al: Godt dansk. Syddansk Universitet. 2008
K. Rask: Fagsprog – Videnssprog. Grafisk litteratur. 2004
L. Rienecker et al: Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udg. 2008.
S. Bailey: Academic Writing: A Handbook for International Students. 2006 (Routledge Study Guides)
B. Mossop: Revising and Editing for Translators (Translation Practices Explained), St. Jerome. 2007