English   Danish

2011/2012  BA-EOK_OI  Oral interaction

English Title
Oral interaction

Course Information

Language English
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
6. semester Undervisningssproget er engelsk og dansk
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in English and Organisational Communication
Course Coordinator
  • Inge Gorm Hansen - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
  • Lisbet Pals Svendsen - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Den studerende skal kunne
  • interagere professionelt under overholdelse af sprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer
  • formidle mundtlige budskaber mellem engelsk og dansk (til/fra engelsk)
  • udarbejde en strategi for interaktion på basis af det teoretiske og praktiske materiale, der er anvendt i kursusforløbet
  • redegøre for strategien i forhold til sproglige og interkulturelle problemstillinger med inddragelse af kursets teoretiske tilgange.
Prøveform:
Assessment Oral Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period Summer Term
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Ordinær prøve:
Case-baseret mundtlig prøve med 30 minutter forberedelse
Varighed: 30 minutter incl. votering 

Prøvesprog: Engelsk

Syge/omprøve:
Som den ordinære prøve
Course Content

Det overordnede mål med kurset er at den studerende skal kunne anvende dansk og engelsk professionelt i komplekse kommunikationssituationer. Dette indebærer:
• styrkelse af den studerendes kommunikative kompetence så hun/han kan deltage i løsningen af tværsproglige mundtlige formidlingsopgaver i erhvervslivet
• styrkelse af den studerendes spontane mundtlige sprogfærdighed og sproglige fleksibilitet
• en praktisk introduktion til grundlæggende teknikker, strategier og metoder, der anvendes i tolkning
Den studerende skal kunne analysere den talte teksts virkemidler, herunder elementer der kan vanskeliggøre forståelse, kunne afkode argumentationsformer og inddrage kulturelle, organisatoriske og sproglige problemstillinger af relevans for forståelsen af interaktionen.

Teaching Methods
Undervisningsmetoderne varierer afhængigt af indholdet i den enkelte undervisningsgang. Eksempler kan være: forelæsninger, Q&A sessions, diskussioner, studenter- fremlæggelser, gennemgang af wikis og blogs.
Student Workload
Undervisning 25 hours
Forberedelse (herunder øvelser) 105 hours
Afleveringsopgaver 30 hours
Eksamen incl. eksamensforberedelse 65 hours
I alt 225 hours
Further Information

Den studerende anbefales at have fulgt og/eller gennemført tidligere kurser i BA-EOK programmet.

Literature

Baaring, Inge (2001): Tolkning – hvor og hvordan (Copenhagen: Samfundslitteratur)
Derudover vil aktuelle og relevante artikler som indgår i pensum være tilgængelige via studiets hjemmesider.