English   Danish

2011/2012  BA-HAF_REOK  Regnskab og økonomistyring

English Title
Accounting and Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
  • Carsten Ørts Hansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende vil i dette fag blive trænet i at analysere konkrete beslutningssituationer og anvende regnemodeller til løsning af disse. Samtidig hermed trænes de studerende i at kunne vurdere de præsenterede teoriers forudsætninger og anvendelighed
  • At kunne forstå, beskrive og anvende det dobbelte bogholderis princip i forbindelse med tolkning af årsregnskabsprincipperne.
  • At kunne forstå, beskrive og identificere nøgletal som værktøj til virksomhedsvurderinger.
  • At kunne forstå og anvende virksomhedsanalysen samt tolke og udlægge de opnåede resultater.
  • At kunne forstå og beskrive finansieringsregler og balancestruktur samt finansiering med henholdsvis egen- og fremmedkapital.
Regnskab og økonomistyring:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
Eksamen er en 4-timers skriftlig stedprøve med ekstern censur, og bedømmes ud fra 7-trinsskalaen. Alle skriftlige hjælpemidler samt lommeregner må medbringes
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Velkommen til faget Regnskab og Økonomistyring”på HA-FIL. studiet på CBS. Dette studiemateriale indeholder en oversigt over pensum og fælleslektioner samt holdlektioner.

Faget er en vigtig del i skabelsen af den tværfaglige profil som er grundlaget for HA-FIL. studiet. Faget giver således en grundlæggende introduktion og forståelse for virksomhedens økonomiske beslutningssituationer

Faget medvirker til dannelsen af en grundlæggende økonomisk forståelse for såvel ideelle, rationelle informationsbehandlings- og beslutningsmetoder som for de reelle organisatoriske vilkår for beslutningstagen og informationsanvendelse.

Vi vil i faget præsentere en lang række klassiske modeller og teorier, der er helt nødvendige for forståelsen af virksomheders beslutningssituationer. Faget danner et væsentligt grundlag for den videre diskussion og refleksion af erhvervsøkonomiske problemstillinger på HA-FIL. studiet som en kombinations-uddannelse. Vi har sammensat en gruppe af erfarne og engagerede folk til faget, der alle har erfaringer med undervisning af HA FIL. studerende, og i at sikre de studerende udvikler evnen til at lave beregninger og forholder sig kritiske og reflekterende til tallenes klare tale og deres formidling.

Undervisningsformer
Undervisningen bygger på fælleslektioner og holdlektioner der gennemføres som lærerstyret dialog med relaterede studenterforberedte og studenterpræsenterede cases. Fælleslektionerne vil dække de væsentligste emner i pensum og blive understøttet i holdlektionerne af cases for at illustrere og perspektivere teorien. Det forventes, at de studerende deltager særdeles aktivt såvel ved fælleslektionerne som i holdlektionerne. I forbindelse med undervisningen lægges der op til løsningen af et antal øvelsesopgaver. Disse vil blive lagt ud på SiteScape løbende.

Sitescape vil blive anvendt til distribution af dokumenter til og fra de studerende. Almateriale fra de respektive holdlektioner skal såldes hentes på sitescape.

Modul, emne og antal lektioner:

Regnskab:10 lektioner
Økonomistyring:12 lektioner
Beslutningstagen:18 lektioner
Opsummering:2 lektioner
I alt:42 lektioner


Litteratur

Forfatter

Titel på pensum

Antal sider

John R. Dyson

Accounting for Non-Accounting Students

8. edition, FT Prentice Hall

Ca. 350

Diverse materiale på site-scape

Ca. 150