English   Danish

2011/2012  BA-HAIEB  International Economics and Business

English Title
International Economics and Business

Course Information

Language English
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BSc in Economics and Business Administration
Course Coordinator
 • Mauricio Prado - Department of Economics
 • Torben Pedersen - Center for Strategic Management and Globalization
Sekretær Christel Sølvsten, chs.eco@cbs.dk
Main Category of the Course
 • Globalization, International Business, markets and studies
 • Economics, macro economics and managerial economics
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Den studerende skal ved eksamen kunne
 • Udvise forståelse for og anvende økonomisk metode og analyseteknik indenfor ”international economics and business”.
 • Demonstrere overblik over de teorier, der gennemgås i faget. Overblik vil sige, at der skal kunne redegøres for teoriernes indhold, samt for deres empiriske anvendelighed.
 • Udvise modelforståelse og modelanvendelse med det formål at kunne opstille og anvende en relevant model til en given problemstilling; herunder foretage grafisk analyse af en given løsning og give verbal økonomisk intuition for de fundne resultater.
 • Anvende de gennemgåede teorier og metoder i forhold til en virksomhedsspecifik problemstilling, hvor det kræves at den studerende kan relatere teoretiske problemstillinger til konkrete virksomheds-cases.
Prerequisite
Gennemført kursus i introducerende mikroteori på niveau med 1. år på HA- almen. En øvelses-opgave skal være bedømt godkendt, for at den studerende kan indstille sig til den afsluttende prøve. Besvarelsen fremlægges mundtligt som en del af øvelses-undervisningen.
Examination
International Economics and Business
International Economics and Business:
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period Summer Term
Aids Open Book, Written and Electronic Aid is permitted
Duration 4 Hours
Alle hjælpemidler inkl. elektroniske hjælpemidler må benyttes indenfor de rammer, der er fastsat ved CBS’ regler for anvendelse af elektroniske hjælpemidler ved eksamen.

Syge/omprøve: afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.

Undervisningen i faget vil foregå på engelsk. Prøven vil blive stillet på engelsk og kan efter eget valg besvares på enten dansk eller engelsk. Besvarelsen må ikke være en blanding af de to sprog. Besvarelsen skal være forståelig, men skriftlig udtryksfærdighed indgår i øvrigt ikke i bedømmelsen.
Prerequisites for Attending the Exam
Hver studerende skal lave en præsentation under en øvelsesgang for at kunne indstille sig til eksamenen.
Course Content

 

Globaliseringen betyder, at der er voksende international mobilitet af varer, kapital og arbejdskraft. Det giver nye muligheder og udfordringer for såvel virksomheder som samfundet i det hele taget. I kurset vil der blive fokuseret på disse udfordringer og muligheder. De studerende skal opnå kendskab og fortrolighed med analyseværktøjer og modeller, der gør dem i stand til at udnytte indsigten fra standardmodeller indenfor ”International Economics” såvel som ”International Business” på praktiske problemstillinger for virksomheder. Kurset giver de studerende et solidt teoretisk fundament, men fokus vil være på, hvordan denne indsigt udnyttes empirisk.
Kurset indeholder to perspektiver som introduceres parallelt. Det ene perspektiv baserer sig på modeller indenfor international økonomi, mens det andet perspektiv baserer sig på teorier indenfor international business. Her introduceres de studerende til hvordan man kombinerer indsigten fra de to perspektiver i forbindelse med praktiske problemstillinger. Denne del af kurset vil i høj grad blive baseret på cases.
Teaching Methods
Der anvendes forelæsninger og øvelser
Literature
 • Robert C. Feenstra & Alan M. Taylor. International Trade. Worth Publishers  ISBN: 978-1-429-24104-5 (Chapters 1-4 & 7-10: 400 pages)
 • S. Tamer Cavusgil, Gary Knight & John R. Riesenberger. International Business – The New Realities. Pearson (Chapters 2, 6, 10, 13, 15-17: 195 pages)
 • Jacob Pyndt & Torben Pedersen (2006). Managing Global Offshoring Strategies: A Case Approach, Copenhagen Business School Press. ISBN 87-630-0169-1 (Chapters 1, 5, & 7: 80 pages)