English   Danish

2011/2012  BA-HAP_REOK  Regnskab og økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
  • Peter Skærbæk - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal med sikkerhed:
  • Kunne redegøre for fagets teorier, modeller og teknikker.
  • Kunne anvende fagets teorier, modeller og teknikker i analyse af problemstillinger relateret til økonomistyring og den eksterne rapportering i virksomheder og organisationer.
  • Kunne perspektivere fagets elementer på praktiske problemstillinger inden for fagets domæne, samt nyttiggørelse af disse i handlingsanvisninger.
Eksamen
Regnskab og økonomistyring
Regnskab og økonomistyring:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter

Den ordinær eksamen med med hjælpemidler. Syge-/omprøven er uden hjælpemidler.

Eksamination
Eksamensbestemmelser:
Prøven bedømmes med ekstern censur. Eksaminationen varer 20 min. pr. studerende inkl. votering. Der gives 20 minutters forberedelse med alle hjælpemidler. Bedømmelsen foretages på grundlag af den mundtlige præstation. Den ordinære eksamen afholdes i december/januar.

Syge-/omprøven afholdes i februar/marts. Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af pensum uden hjælpemidler og uden forberedelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omfatter grundlæggende problemstillinger, begreber og modeller, samt ledelsesmæssige problemstillinger relateret til økonomistyring og ekstern rapportering. Udgangspunktet ligger i grundlæggende regnskabsmæssige sondringer, omkostningsbegreber, optimeringssituationer, budgetteringstankegange, samt kendte styringsværktøjer som balance scorecard og activity based costing, m.m.

Undervisningsformer
Forelæsninger
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 42 timer
Læsning af pensum 125 timer
Anden forberedelse til undervisningen 18 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 40 timer
Litteratur

Indikativ (se pensum i lektionsplanen på CBSlearn)

Økonomistyring

Atkinson, A.A., Kaplan, R. S., Matusumura, E. M. and Young, M. S., Management Accounting, 5th. Edition. Pearson, 2007.

Dyson, R. J. Accounting for non-accounting students. Financial Reporting. Adjusted version for HA-psyk.

Kompendium:

Mouritsen, Jan. Det styringsorienterede og det situationsbetingede regnskabsvæsen, to perspektiver på udformning af økonomistyringssystemer, I P. Melander, Nye Perspektiver i økonomistyringen, DJØF’s Forlag, 1989. 17 sider.

Skærbæk, Peter. Økonomistyring uden budgetter? Teori & Praksis, (ed.) Bøje Larsen, og Sten Jönsson, 2001, DJØF´s Forlag. 35 sider.

Birnberg, Jacob G., Turopolec, Lawrance, and Young, S. Mark. The Organizational Context of Accounting. In: Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, No 2/3, pp. 111-129, 1983. 20 sider.

Skærbæk, Peter og Melander, Preben. Scandlines Ldt. – Privatization and accounting stability in a political environment. In Groot, T. and Lukka, K., Cases in Management Accounting – Current practices of European companies. Prentice Hall, 2000.

Skærbæk, Peter & Thisted, Jens Aaris. Unit Costs in Central Government Annual Reports: A Critical Appraisal of the Practices Developed. In: European Accounting Review, Vol. 13, No 1, 7-38, 2004. 17 sider.

Skærbæk, Peter. Annual Reports as Interaction Devices: The Hidden Constructions of Mediated Communication. In: Financial Accountability & Management, 21(4), November 2005. 28 sider.

Skærbæk, Peter. Implementering af økonomistyring. I T. B. Jørgensen og P. Melander (red.): Livet i offentlige organisationer - Institutionsdrift i spændingsfeltet mellem stat, profession og marked. (Jurist og økonomforbundet Forlag, 1992. 28 sider.