English   Danish

2011/2012  BA-IMK_EOE1  Erhvervsøkonomi 1

English Title
Erhvervsøkonomi 1

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Eric Bentzen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • Analysere og vurdere omverdensforhold med betydning for industriers attraktivitet og hvordan disse omverdensforhold kan påvirker markedsformerne
  • Analysere og vurdere en virksomheds eksterne regnskab, samt grundlæggende kendskab til budgettering af en virksomheds interne regnskab
  • Analysere og vurdere markedsformer og identificere præferencer og markedskoncentration og hvorledes de påvirker markedsformerne
  • Grundlæggende kommentere og vurdere på omkostningsforhold på kort og langt sigt
  • Analysere og vurdere aktuelle prisafsætningsforhold og relationen til priselasticiteter, herunder også følsomheden i relation til andre produkter og serviceydelser
  • Analysere og redegøre for virksomhedernes grundlæggende prisdannelse og optimering på kort såvel som på langt sigt
Eksamen
.
Erhvervsøkonomi 1:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
48-timers individuel skriftlig opgave på basis af en udleveret case. Omfang: Opgaven må maksimalt fylde 8 normalsider

Syge-/omprøve som den ordinære prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

At den studerende har kendskab til og kan anvende den grundlæggende erhvervsøkonomiske teori og metode, med det mål, at kunne analysere og kvalificere rationel beslutningstagen i konkrete beslutningssituationer under hensyntagen til begrænsninger og til organisationens kortsigtede såvel som langsigtede målsætninger uanset typen af virksomhed og branche.

At bibringe forståelsesmæssige forudsætninger for kvalificeret beslutningstagen i en virksomheds forskellige funktionelle områder herunder salg, marketing, produktion og omkostninger.

INDHOLD:
• Virksomhedsteori
• Produktion og omkostninger
• Efterspørgselsteori
• Konkurrenceformer
• Erhvervsøkonomiske modeller

Undervisningsformer
• forelæsninger (storhold),
• forelæsninger med indlagte caseøvelser (workshops),
• øvelser (holdundervisning) og
• arbejdsdage (storhold)
• skriftlige øvelser
Arbejdsbelastning
Undervisning 58 timer
Forberedelse 117 timer
Hjemmeopgaver 20 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 30 timer
Litteratur

MEG
Salvatore, Dominick: Managerial Economics in a Global Economy, 6th Edition, Oxford University Press, 2007.
USM
Henry, Anthony: Understanding Strategic Management, Oxford University Press.
GRA
Lund, Victor: Grundlæggende regnskab. Note der udleveres gratis på SiteScape.