English   Danish

2011/2012  BA-IMK_VFKJ  Kommunikationsmedarbejderens journalistiske opgaver

English Title
Kommunikationsmedarbejderens journalistiske opgaver

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Skema, uge 37-41, 43-46. Hold A: fredag 14.25-16.15 Hold B: fredag 11.40-13.30
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henrik Merkelsen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Søren Marquadt Frederiksen - smf.ikk@cbs.dk; Secretary Tine Silfvander- ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal kunne:
  • beherske journalistiske virkemidler og arbejdsmetoder.
  • vinkle og styre en historie i forhold til læseren.
  • vinkle og styre et interview.
  • demonstrere en hensigtsmæssig brug af nyhedskriterier.
  • opbygge en historie efter journalistiske principper og anvende tekstindgange der er fængende og sigende for vinklingen.
  • skrive et journalistisk sprog der er klart, levende og pointeret.
  • De studerende skal demonstrere genrebevidsthed.
Eksamen
.
Kommunikationsmedarbejderens journalistiske opgaver:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Eksamination
Skriftlig individuel hjemmeopgave. De studerende afleverer to selvvalgte artikler. I alt max 6 normalsider. Bedømmelse: en karakter efter syvtrinsskalaen; ingen censur. Eksamenstilmelding kræver aflevering og godkendelse af tre journalistiske artikler i løbet af kurset.
Syge/omprøve: samme som ved ordinær eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at de studerende kan skrive artikler som de relevante læsere synes er interessante og vedkommende.

Kurset består af analytiske og teoretiske diskussioner samt produktion af journalistiske artikler på baggrund af teori og analyse. Desuden diskussion af kvaliteter i virksomhedskommunikation.

De studerende skriver en række journalistiske artikler, bl.a. interview, reportage, baggrundsartikel, og får feedback på artiklerne. Det forventes at du deltager aktivt i undervisningen.

Kurset henvender sig til studerende der vil arbejde med journalistik og praktisk kommunikation i organisationer og virksomheder. Kurset vil styrke de studerendes journalistiske færdigheder, så de bliver i stand til at skrive læseværdige artikler, der fungerer på journalistiske præmisser. Hvordan man bruger journalistiske kvaliteter til bl.a. at lave gode medarbejderblade. De studerende skal lære at bruge journalistiske metoder og skrive journalistiske artikler. Målet er todelt: At sætte de studerende i stand til at skrive journalistiske artikler og give dem et indblik i hvordan journalister tænker og arbejder når de udvælger historier.

Undervisningsformer
De studerende skriver en række journalistiske artikler, bl.a. interview, reportage, baggrundsartikel, og får feedback på artiklerne. Det forventes at du deltager aktivt i undervisningen.
Litteratur

Søren Marquardt Frederiksen: Skriv så du bliver læst. Journalistik for kommunikationsfolk. Gyldendal Business 2011.

Supplerende litteratur

Lars Bjerg: Som man spørger. Forlaget Ajour.

Udvalgte kapitler af Mogens Meilby: Journalistikkens grundtrin. Forlaget Ajour.