English   Danish

2011/2012  BA-INDK3SONY  Industriøkonomi

English Title
Industriøkonomi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Thomas Rønde - Institut for Innovation og Organisationsøkonomi
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
forklare indholdet i grundlæggende industriøkonomiske begreber som fx virksomheder, eksternaliteter, elasticiteter, markedsmagt, produktrum, horisontal og vertikal produktdifferentiering, arbitrage, incentive compatibility, self selection, vertikale restriktioner, asymmetrisk information, adgangsbarrierer og innovation;
beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for industriøkonomiske modeller som fx modeller for monopol, kortsigts-konkurrence, dynamisk konkurrence, non-price competition, entry, exit, limit pricing, predation, innovationer og patentkapløb;
opstille en passende industriøkonomisk model på baggrund af oplysninger om et marked og løse denne korrekt;
vurdere hvorvidt en givet løsning til en industriøkonomisk problemstilling er plausibel; samt
give en oversigt over forskellige industriøkonomiske tilgange til et givent industriøkonomisk problem, som fx Coase conjecture, limit pricing, patentkapløb, Bertrand-paradoxet, tacit collusion eller dobbeltmarginalisering.
Eksamen
4 timers skriftlig stedprøve
4 timers skriftlig stedprøve:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni og August
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer

Med én eksaminator. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Lommeregnere og computere er tilladte, dog skal trådløse modems eller andre kommunikationsformer være deaktiverede under eksamen. Hvis pc’er benyttes som skriveværktøj skal egen printer medbringes. Strøm kan ikke garanteres til eksamenen. Vær opmærksom på studieordningens bestemmelser i forbindelse med syge-/omprøver.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I gennemgangen af industriøkonomi startes der med overvejelser om virksomhedens rolle og betydningen af virksomheden som selvstændig beslutningsenhed. Dernæst vil der blive analyseret virksomhedsadfærd under forskellige markedsformer, idet der først ses på monopol, dernæst på oligopol og videre på monopolistisk konkurrence.
Tyngden i gennemgangen vil ligge på den strategiske adfærd, idet sigtet er videst muligt at bestemme adfærden alene fra den observerede markedsform.
Som en del af analysen vil vi se lidt nærmere på forskellige former for adfærd under usikkerhed, herunder specielt i situationer med asymmetrisk information.

Undervisningsformer
Forberedelse
130
Undervisning
60
Eksamen
35
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Litteratur

Belleflamme and Peitz (2009): Industrial Organization: Markets and Strategies, Princeton University Press