English   Danish

2011/2012  BA-IVK_MKE  Oral communication - English

English Title
Oral communication - English

Course Information

Language English
Point 2,5 ECTS (75 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
2. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
  • Kursusansvarlig
    Margrethe Mondahl - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet for Mundtlig kommunikation er både teoretisk og praktisk. Den studerende skal således tilegne sig viden om forskellige kommunikationssituationer samt arbejde aktivt på at forbedre sin evne til at udtrykke sig på talt engelsk både i samtalesituationer og formidlingssituationer.
Mundtlig kommunikation:
Assessment Oral Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship Internal examiners
Exam Period May/June, Varighed:15 min. inkl. votering
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Prøven er en individuel mundtlig præsentation på engelsk. Der er afsat 15 min. til den mundtlige prøve inkl. votering. Præsentationen baseres på 1 af 3 mulige emner, der opgives den sidste undervisningsgang.

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Prøven tager udgangspunkt i de samme emner som den ordinære prøve.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
De studerende skal kunne:
• formulere sig på et flydende engelsk uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl
• formulere sig klart og tydeligt på engelsk (herunder bl.a. have en passende talehastighed, stemmeføring og stemmestyrke)
• formulere sig på nærværende og fængende vis
• formulere sig hensigtsmæssigt i forhold til målgruppe, situation, formål og genre
• demonstrere indsigt i emnet for præsentationen
• fremføre overbevisende argumentation
• levere en velstruktureret præsentation.
Prerequisites for Attending the Exam
Det er en forudsætning for at deltage i prøven, at den studerende har deltaget i en præsentation i løbet af undervisningen.
Course Content

Kurset bygger videre på teorien i fællesfaget Tanke – Tale – Tekst. I kurset arbejdes der med nogle af de lytte- og talestrategier, der kan være til støtte for tilegnelsen af en bedre mundtlig sprogfærdighed. I kurset trænes de studerende isituationsadækvat sprogbrug i forbindelse med bl.a. præsentationer, dialoger samt i korrekt anvendelse af lingvistiske, retoriske og pragmatiske virkemidler i mundtlig interaktion.De forskellige øvelser, kurset omfatter, tager udgangspunkt i tekster o.l. omhandlende aktuelle samfundsrelaterede emner.

Teaching Methods
I løbet af kurset arbejdes dels med lyttefærdighedsopgaver, der kan støtte den studerendes egen mundtlige kommunikation, dels med praktiske øvelser i form af fx diskussionsoplæg og gruppe- og enkeltpræsentationer.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 75 hours
Literature

Litteratur følger