English   Danish

2011/2012  BA-IVK_MKFF  Oral communication and phonetics - Culture and Society 1 - French

English Title
Oral communication and phonetics - Culture and Society 1 - French

Course Information

Language French
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
1. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Mundtlig kommunikation og fonetik
Den studerendes mundtlige kompetencer skal styrkes, dvs. den studerende skal styrke sin forståelse af talt fransk, forbedre sin udtale og sin mundtlige kommunikationsevne. Den studerende skal kunne deltage aktivt i en diskussion om kulturelle, historiske og politiske emner på et letflydende og forståeligt fransk.

Kultur og samfund I
Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig den grundlæggende viden om Frankrigs historie og struktur der er nødvendig for at forstå det moderne Frankrig og dets placering i europæisk og international sammenhæng. Den studerende skal kunne indgå i en diskussion om disse emner på fransk.

Mundtlig kommunikation og fonetik - Kultur og samfund 1:
Assessment Oral Exam
Marking Scale Pass / Fail
Censorship No censorship
Exam Period December/January
Aids With time for preparation
Duration Please, see the detailed regulations below
Mundtlig prøve i kultur og samfund (indhold) samt i mundtlig kommunikation og fonetik (udtale og sprogfærdighed). Prøven afholdes i eksamensterminen på 1. semester. Der trækkes et spørgsmål som den studerende skal redegøre for.

Forberedelsestid:15 minutter, Eksaminationstid:15 minutter inkl. votering, Hjælpemidler: Fransk-fransk ordbog Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af viden om indhold og mundtlig kommunikationsevne.

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Den studerende skal:
• dokumentere grundlæggende viden om udvalgte emner inden for fransk kultur og samfund
• kunne beskrive og strukturere den tilegnede viden og præsentere den i en sammenhængende form og indgå i dialog på et nogenlunde korrekt fransk med en rimelig grad af overensstemmelse med normerne for sprogets fonetik
Course Content

Mundtlig kommunikation og fonetik

Kurset indledes med en diagnostisk udtaletest. Formålet hermed er at gøre den studerende opmærksom på evt. udtaleproblemer således at den studerende selvstændigt kan arbejde med at forbedre sin udtale. Kurset indeholder derudover en kort gennemgang af teoretisk og praktisk fonetik med tilhørende udtaleøvelser i sproglaboratoriet. Endelig studeres og trænes verbal interaktion i forskellige mundtlige kommunikationssituationer ud fra tv- og båndoptagelser med henblik på at indlære relevante sproglige strategier.

Kultur og samfund I

Kurset indeholder en kort kronologisk gennemgang af fransk historie fra år 1789 med vægt på udvalgte historiske begivenheder. Endvidere beskæftiger kurset sig med regionernes betydning.

Teaching Methods
Mundtlig kommunikation og fonetik
Holdundervisning, studiekredse, sproglaboratorieøvelser. Al samtale og diskussion foregår på fransk.

Kultur og samfund I
Holdundervisning og studiekredse. Holdundervisningen skal give et overblik, mens de forskellige studiekredse skal gå i dybden med de valgte emner inden for historie og samfundsforhold. Arbejdet i studiekredsene afsluttes med mundtlige oplæg. Såvel undervisning som oplæg og diskussion foregår på fransk.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 hours
Literature

Mundtlig kommunikation og fonetik

Kompendium1: Fransk mundtlig kommunikation og fonetik (JJ.Etienne) (ISV, SLbooks, efterår 2010).

Kompendium 2: Exercices Pratiques de phonétique française (I.Durousseau) (Københavns Universitet, efterår 2009).

Kultur og samfund 1

La France contemporaine. (William F.Edmiston & Annie Duménil – Heinle. International edition, fourth edition. (OBS! Bogen dækker både 1. og især 2. semester).

Histoire de France – Les Dirigeants (Aedis) (sidste udgave).

Kompendium: Kultur og Samfund 1 – 2010 (JJ.Etienne).