English   Danish

2011/2012  BA-IVK_SP1F  Language description and language production 1 - French

English Title
Language description and language production 1 - French

Course Information

Language French
Point 3,8 ECTS (114 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet med kurset er at den studerende tilegner sig en grundlæggende viden om tempus, aspekt og diatese samt videreudvikler sin evne til at oversætte og formulere sig frit på fransk og dansk inden for bestemte teksttyper. Den studerende trænes endvidere i at forstå og referere franske samfundsrelaterede tekster på dansk.
Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1 - 24 timers hjemmeopgave:
Assessment Home Assignment
Marking Scale 7-step scale
Censorship No censorship
Exam Period December/January
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration 24 Hours
Prøven er en individuel 24 timers hjemmeopgave. Opgavelængde:ca. 3 normalsider. Besvarelse:Maks. 2 normalsider med besvarelse af grammatiske spørgsmål og maks. 1/3 NS oversættelse. Eksamen tæller 3,75 ECTS.

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Prøven består i analyse og spørgsmål vedrørende grammatiske forhold. Derudover kan oversættelse indgå.
Prerequisites for Attending the Exam
For at kunne indstille sig til prøven skal den studerende have afleveret og fået godkendt 3 ud af de 4 opgaver, der stilles i løbet af kurset.
Course Content

Tempus, aspekt og diatese. Træning i udarbejdelse af referat på fransk og dansk og i oversættelse mellem de to sprog inden for bestemte teksttyper.

Teaching Methods
Holdundervisning med udarbejdelse af forskellige selvstændige opgaver mundtligt såvel som skriftligt på fransk og dansk.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 hours
Literature

Lita Lundquist: Tekstkompetence på fremmedsprog. Samfundslitteratur 2006. (LL 06)

Jens Rasmussen & Lillian Stage: Moderne Fransk Grammatik, 4. udg. Schønberg. (MFG)

Jens Rasmussen & Lillian Stage: Øvelser i fransk grammatik. Schønberg.