English   Danish

2011/2012  BA-IVK_TG1F  Text analysis and Grammar 1 - French

English Title
Text analysis and Grammar 1 - French

Course Information

Language French
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
1. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Der er to mål med kurset:
  • den studerende skal tilegne sig færdighed i at læse, forstå og analysere tekster skrevet på moderne fransk om politiske, litterære og kulturelle emner
  • den studerende skal beherske elementær sætningsanalyse og erhverve et grundigt kendskab til grundlæggende syntaktiske og leksikalske strukturer i en fransk sætning
Tekstlæsning og grammatik 1:
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship No censorship
Exam Period December/January
Aids Closed Book
Duration 2 Hours

Skriftlig stedprøve i grammatik og tekstlæsning (herunder elementær sætningsanalyse). Prøven afholdes i eksamensterminen.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. dog § 18, stk. 2, b i studieordningen.
 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Den studerende skal:
• skriftligt kunne besvare spørgsmål til en kortere, enkel fransk tekst på et forståeligt og enkelt, men nogenlunde korrekt fransk
• beherske basal ikke kompleks sætningsanalyse
• beherske basal morfologi
• kunne identificere og beskrive basale grammatiske fænomener
Course Content

A. Der læses såvel intensivt som ekstensivt moderne fransk litteratur samt tekster om politiske eller kulturelle emner. Tekstgennemgangen foregår ved oplæg og diskussion på fransk.

B. Kurset indledes med en diagnostisk test i morfologi og syntaks. Undervisningen i grammatisk analyse finder sted i starten af semestret. Derefter gennemgås en række udvalgte emner inden for fransk grammatik: ordklasser, leksikalske strukturer, spørgekonstruktioner, kongruens, verbalsystemet, infinitivsyntagmer og diatese (aktiv-passiv). Disse emner illustreres ved hjælp af forskellige tekster (noveller, romaner, sagprosa om politiske og kulturelle emner), og der lægges øvelsesopgaver omhandlende de forskellige emner ud til selvstændig træning. Der lægges ligeledes øvelser i håndbogsbenyttelse ud. Der gives mindre opgaver i fri formulering (resumé, anmeldelse m.m.) og 1 eksamenslignende opgave.

Teaching Methods
Holdundervisning, studiekredse, individuelle opgaver, selvstændig træning, løsning af øvelsesopgaver inden for de gennemgåede syntaktiske områder.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 hours
Literature

GRUNDBØGER

Jens Rasmussen & Lilian Stage, Moderne fransk grammatik, København, Schønberg, (1981), 4. udg 1993. [MFG]

Jens Rasmussen & Lilian Stage, Øvelser i fransk grammatik, København, Schønberg, (1988), 2. udg 1988.[ØFG]

ORDBØGER

Gyldendal dansk-fransk og fransk-dansk ordbog

Fransk-fransk ordbog: Le Petit Robert, Dictionnaire du français Robert, Petit Larousse ...

SKØNLITTERATUR (til intensiv og ekstensiv læsning): Værkerne fremgår af semesterplanen.